Missie & Visie

Missie

Wij geloven dat vanuit de liefde van God elk mens waardevol is.

Visie

De Protestantse Gemeente Maarn Maarsbergen is een geloofsgemeenschap met open deuren en wil een herberg zijn waar ontmoeting mogelijk is met God en mensen. Daarnaast wil de protestantse gemeente naar buiten gericht zijn en daar als een reisgezelschap onderweg mensen in alle openheid ontmoeten en in gelijkwaardigheid met hen optrekken.

De gemeente als herberg duidt op een plaats voor alle leeftijden waar rust en bezinning, aandacht en warmte gevonden kunnen worden. Het is ook een ruimte voor diverse activiteiten die mensen uitdagen, prikkelen en aan het denken zetten. Hier kun je het geloofsgesprek voeren met ruimte voor ieders eigenheid. Hier wordt ook gevierd dat vanuit de liefde van God elk mens waardevol is en dat  in Jezus Christus duidelijk is geworden dat die liefde het laatste woord zal krijgen in deze wereld.

De gemeente als reisgezelschap zoekt naar wegen hoe je als gemeente van Christus dichtbij mensen kunt zijn op de plek waar zij leven. Natuurlijk wordt daarbij rekening gehouden met de levensfase waarin mensen verkeren. Het maakt immers uit of je kind, tiener of jongvolwassene bent, tot de middengeneratie behoort of tot de generatie van zestigplussers of tachtigplussers. Als gemeente willen we ons met het oog op de toekomst ook bewust op de middengeneratie richten.

De gemeente als reisgezelschap wil ook anderen in de samenleving ontmoeten en met hen optrekken om samen te bouwen aan een betere en rechtvaardiger wereld, want door liefde en zorg voor mensen worden tekenen van Gods koninkrijk opgericht.