Pastoraat en kerkdiensten

Pastoraat

“Wij geloven dat vanuit de liefde Gods ieder mens waardevol is.”

Zo luidt de missie van de protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen. Dat betekent dat de kerkgemeenschap bereid is om ieder die daarom vraagt hulp te geven bij levensvragen en problemen, natuurlijk binnen de grenzen van onze mogelijkheden.

De twee predikanten van onze gemeente hebben onder andere als taak om als vertrouwenspersoon te functioneren voor wie dat wil, binnen èn buiten de kerk. Het hoeft niet per se over geloofsvragen te gaan, ook bij allerlei andere levensvragen en problemen hebben zij graag een luisterend oor. Het kan helpen je verhaal kwijt te kunnen en je te spiegelen aan iemand die gehouden is aan zijn ambtsgeheim en dus de vertrouwelijkheid waarborgt. Als het nodig is, zullen de pastores doorverwijzen naar andere deskundige hulpverleners..

Pastoraat is niet alleen bijstaan bij ziekte, zorgen, eenzaamheid en verdriet. Het is ook meelopen met mensen in de kracht van hun leven. Veel mensen in bijvoorbeeld de middengeneratie (25-55 jaar) voelen zich sterk en gezond, maar ook dan kunnen spiegelende gesprekken zin hebben. Het kan goed doen om met een vertrouwelijke gesprekspartner na te denken over wat werkelijk zin geeft aan je leven en welke wegen goed zijn om te gaan, bijvoorbeeld rond het (vrijwilligers)werk dat je doet of de relaties waarin je leeft.

De protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen heeft acht buurtteams met contactpersonen in Maarn en drie in Maarsbergen. Zij houden graag contact met gemeenteleden in hun buurt, maar ook aandacht voor mensen die geen gemeentelid zijn, is mogelijk als daar behoefte aan is. Er is ook een ouderenbezoekgroep actief.

Nadere gegevens over de buurtteams vindt u op deze website onder Contact/Wijkindeling. 

Kerkdiensten

De protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen komt elke zondag bij elkaar om het goede nieuws van Gods liefde te vieren. Deze kerkdiensten of vieringen vinden plaats in de Dorpskerk in Maarsbergen en in de Ontmoetingskapel in Maarn en beginnen om 10.00 uur.

Rond de kerkelijke feesten zijn er ook wel vieringen op andere dagen en in Maarn is er ook driemaal per jaar een oecumenische schoolprojectviering in de sporthal van De Twee Marken. Dan is de Ontmoetingskapel gesloten.

Op de jaarlijkse startzondag, de Goede Vrijdag en de zondag na Pinksteren worden er in Maarn ook oecumenische vieringen gehouden en is de Ontmoetingskapel soms gesloten, omdat de viering dan in de rooms-katholieke Theresiakerk plaatsvindt.

In de kerkdiensten wordt gezongen, gebeden, naar bijbelwoorden geluisterd en wordt het bijbelverhaal uitgelegd en vertolkt met het oog op het leven van vandaag. Er wordt gestreefd naar eigentijdse taal en een lage drempel, want vanzelfsprekend is iedereen welkom om mee te doen of er zoekend bij te zijn.

Tijdens de zondagse vieringen is er kinderoppas voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Voor kinderen in de basisschoolleeftijd is er kindernevendienst met een programma dat bij hun leeftijd past. Er is ook elke maand tienernevendienst (in de Ontmoetingskapel) met een eigen programma voor tieners, meestal op de eerste zondag van de maand.

Door het hele jaar heen kunnen er vieringen zijn met bepaalde accenten: een doopdienst, een dienst waar de maaltijd van de Heer wordt gevierd door brood en wijn te delen, een dienst voor en door tieners of voor en door kinderen die afscheid nemen van de basisschool.

Voor meer informatie over afzonderlijke diensten kunt u in de agenda kijken.