Pastoraat

Pastoraat

“Wij geloven dat vanuit de liefde Gods ieder mens waardevol is.”

Zo luidt de missie van de protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen. Dat betekent dat de kerkgemeenschap bereid is om ieder die daarom vraagt hulp te geven bij levensvragen en problemen, natuurlijk binnen de grenzen van onze mogelijkheden.

De twee predikanten van onze gemeente hebben onder andere als taak om als vertrouwenspersoon te functioneren voor wie dat wil, binnen èn buiten de kerk. Het hoeft niet per se over geloofsvragen te gaan, ook bij allerlei andere levensvragen en problemen hebben zij graag een luisterend oor. Het kan helpen je verhaal kwijt te kunnen en je te spiegelen aan iemand die gehouden is aan zijn ambtsgeheim en dus de vertrouwelijkheid waarborgt. Als het nodig is, zullen de pastores doorverwijzen naar andere deskundige hulpverleners..

Pastoraat is niet alleen bijstaan bij ziekte, zorgen, eenzaamheid en verdriet. Het is ook meelopen met mensen in de kracht van hun leven. Veel mensen in bijvoorbeeld de middengeneratie (25-55 jaar) voelen zich sterk en gezond, maar ook dan kunnen spiegelende gesprekken zin hebben. Het kan goed doen om met een vertrouwelijke gesprekspartner na te denken over wat werkelijk zin geeft aan je leven en welke wegen goed zijn om te gaan, bijvoorbeeld rond het (vrijwilligers)werk dat je doet of de relaties waarin je leeft.

De protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen heeft acht buurtteams met contactpersonen in Maarn en drie in Maarsbergen. Zij houden graag contact met gemeenteleden in hun buurt, maar ook aandacht voor mensen die geen gemeentelid zijn, is mogelijk als daar behoefte aan is. Er is ook een ouderenbezoekgroep actief.