Predikanten

Onze predikanten

Mariëlle Jochemsen

Sinds mei 2018 ben ik, samen met mijn collega ds. Andries den Besten, predikant van de Protestantse Gemeente Maarn – Maarsbergen.

Op zondagmorgen kun je mij veelal in de kerk vinden. Een plek waar God zich zomaar kan laten vinden. Een plek waar jong en oud ontdekken wat het Evangelie voor hun leven betekent. Een plek waar mensen hun geloof en ongeloof, gebrokenheid en pijn, twijfels en vragen, dromen en verlangens, liefde en blijdschap delen.

Doordeweeks heb ik naast al het organiseren, voorbereiden en overleggen ruimte om gesprekken te voeren. Over wat mensen meemaken in leven, over de vraag naar God in het leven. Of om verder te praten over dopen, trouwen, het voorbereiden van een uitvaart.

Als predikant in de Ontmoetingskapel Maarn ben ik er niet alleen voor de mensen van de kapel, maar ook voor u en jou als je behoefte hebt aan een gesprek. Bel of mail me dan!

Werkdagen

In de oneven weeknummers maandag, dinsdag en woensdag tot 15:30 uur
In de even weeknummers maandag t/m woensdag, vrijdag tot 15:30 uur

Telefoon:

06- 24539202

Email:

predikant@pknmm.nl

Dick van Arkel - interim-predikant in  Maarn

Ds Van Arkel heeft 30 jaar ervaring als gemeentepredikant en had een jarenlang voorzitterschap van een classicale vergadering. Hij kreeg de gelegenheid om de tweejarige opleiding tot interim-predikant te volgen en verwierf kennis en vaardigheden op het gebied van groepsdynamica, conflicthanteringsmodellen, procesbegeleiding, gespreksvoering en agogische vaardigheden.

Ds Van Arkel doet zijn werk dus allereerst als predikant.
In het algemeen gesproken: wanneer een gemeente in onrustig of onbekend vaarwater terecht is gekomen, begeleidt de interim-predikant bij het zoeken en vinden van een nieuwe koers.
De interim-predikant is dus geen tijdelijke gemeente-predikant.  Kerkordelijk heeft de interim-predikant uiteraard een ambtsgeheim en is formeel geen lid, maar adviseur van de kerkenraad. Dat geeft onafhankelijke zelfstandigheid, ruimte en vrijheid om zaken aan de orde te stellen die mogelijk gevoelig liggen.
U kunt  contact met hem  zoeken wanneer u graag met hem in gesprek gaat.
Mobiel  06 26 75 00 72 en email:  d.vanarkel@protestantsekerk.nl.

Andries den Besten

Ik ben geboren en getogen in de stad Harderwijk op 21 juli 1959. Mijn loopbaan in de kerk begon in mijn geboortestad als organist. In 1983 verliet ik de stad Harderwijk en verhuisden mijn vrouw en ik met ons gezin naar Katwijk aan Zee. Vervolgens verliep ons wonen en werken via de plaatsen Kamperveen, Ochten, Giessenburg, Nijkerk en Zeewolde, waar wij nu wonen. Gedurende 2 jaar werkte ik gelijktijdig in de stad Zwolle en de dorpen Maarsbergen en Maarn. Het leiden van kerkdiensten en het voeren van een goed gesprek zijn voor mij favoriete bezigheden in het kerkenwerk. Predikant zijn ervaar ik als een mooi beroep omdat ik geloof dat geloven ertoe doet. Betrokken zijn als beroepskracht bij de grootste vrijwilligersorganisatie ter wereld (de kerk) is een voorrecht en een uitdaging. Sinds mei 2018 mag ik samenwerken met mijn nieuwe collega ds. Mariëlle Jochemsen.

Momenteel heb ik naast mijn werk in de kerk een werkplek buiten de kerk, namelijk in de transportsector als chauffeur in het beroepsgoederenvervoer. Dat is een heerlijke combinatie van twee werkplekken. Het werk in het transport is een wat uit de hand gelopen hobby maar dan een hobby die geen geld kost maar geld oplevert. Je kunt het ook een late roeping noemen. Deel uitmaken van deze werkvloer is voor mij een leerzame ervaring. De cabine fungeert daarbij als een soort klooster waarin ik kan reflecteren. En als de radio aan staat blijf ik al rijdende goed op de hoogte van wat er leeft in de samenleving. Het werken in de transportsector brengt mijn leven in balans en geeft mij de gelegenheid om mensen van allerlei nationaliteiten te ontmoeten. Het vormt een inspiratiebron voor mijn werk in de kerk.

Werkdagen Zondag t/m woensdag
Telefoon: 06-44997660
Email: a.besten9@gmail.com