Kindernevendienst

Kindernevendienst in de protestantse gemeente

In de protestantse gemeente in Maarn en Maarsbergen is er elke zondag tijdens de dienst kindernevendienst voor kinderen van de basisschool.

Alle kinderen uit groep 1 t/m 8, ook kinderen van gasten, zijn dan van harte welkom om zo op hun eigen manier met de Bijbelse verhalen aan de slag te gaan. We lezen het verhaal van die zondag.
Dat kan een ‘kindvriendelijke’ versie van het Bijbelverhaal zijn, een verhaal met eenzelfde strekking dat zich in onze tijd afspeelt, maar soms ook een spiegelverhaal.
‘We hebben twee werkmethodes, BijbelBasics en Kind op Zondag, tot onze beschikking voor de invulling van de kindernevendienst. Deze volgen grotendeels hetzelfde rooster dat de voorgangers vaak gebruiken. Van te voren is er overleg tussen de predikant en de leiding over het te behandelen thema en de manier waarop we dat gaan doen, zodat beide diensten op elkaar aansluiten.
Na het verhaal praten we hierover, wat wordt ermee bedoeld, hoe zouden wij dat aanpakken? We gaan erover nadenken en gaan ermee aan de slag.
We gaan soms knutselen, tekenen, schilderen, een spelletje doen, muziek maken of luisteren.
Daarna keren we weer terug in de kerkzaal om samen met alle andere kerkgangers de zegen te ontvangen. Tijdens de dienst is er ook aandacht voor de kinderen door middel van een kindergesprek en een kinderlied.
In de adventstijd en met Kerst en in de lijdenstijd en met Pasen is er een project waarbij vaak ook de gemeente betrokken wordt en waarbij de kinderen ook een bijdrage leveren aan de kerkdiensten.

De contactpersoon in Maarn is Rineke Hakkens, tel. 444343, e-mail: rinekehakkens@hotmail.com.
Voor Maarsbergen is de contactpersoon Lien Odijk, tel. 06-22484952, e-mail: lienodijk1@gmail.com