En om het samen een beetje vol te kunnen houden hieronder nog maar weer een mooi lied dat ik pas in het nieuwe liedboek ontdekte.
Het is geschreven in de donkere oorlogstijd door een Duitse legerpredikant die gevangengenomen verzetsmensen tot veel steun en troost is geweest:
Arno Pötzsch (1900-1956) werkte als marinepredikant en was tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Den Haag gestationeerd.
la mainVeel Nederlanders die in problemen kwamen door de nazi’s vonden bij Pötzsch een luisterend oor.
Zo bezocht hij verzetsstrijders in de Scheveningse gevangenis. In 1940 kreeg hij de opdracht om in Parijs te pleiten voor de vrijlating van iemand die door de nazi’s ter dood veroordeeld was.
Helaas kon hij de man niet redden. Tijdens zijn verblijf in Parijs zag hij in een museum het beeld ‘La main de Dieu’ (de hand van God) van Auguste Rodin.
De beschermende hand van God werd het motief van het lied dat hij bij terugkeer in Den Haag schreef: Je kunt niet dieper vallen / dan in Gods eigen hand.
Er wordt vermoed dat Pötzsch zich ook heeft laten inspireren door het slot van het gedicht ‘Herfst’ van Rainer Maria Rilke (zie blz 1194 in het Liedboek).
De liedtekst behoeft verder geen nadere toelichting en kan ook van betekenis zijn in het persoonlijk gebruik en in het pastoraat.
Voor het Liedboek werd gekozen voor de melodie die ook in Zwitserland bij deze tekst wordt gebruikt.

1 Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat van alle kant.

2 Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

3 Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
(Lied 916)

De Liedboek-melodie van Hans Hauzenberger is denkelijk wat minder bekend, zelf zing ik het graag op de melodie van ‘Laudate omnes gentes’ (Taizé) en dan kan het 1e couplet in de trant van ‘Laudate’ als een soort ‘mantra’ ook als volgt klinken:

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand.
Je kunt niet dieper vallen:
Hij draagt jou aan zijn hart.

Hartelijke groet, veel sterkte, houd moed, heb lief!,
ds Jaap van Rootselaar