­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

En om het samen een beetje vol te kunnen houden hieronder nog maar weer een mooi lied dat ik pas in het nieuwe liedboek ontdekte.
Het is geschreven in de donkere oorlogstijd door een Duitse legerpredikant die gevangengenomen verzetsmensen tot veel steun en troost is geweest:
Arno Pötzsch (1900-1956) werkte als marinepredikant en was tijdens de Tweede Wereldoorlog enkele jaren in Den Haag gestationeerd.
la mainVeel Nederlanders die in problemen kwamen door de nazi’s vonden bij Pötzsch een luisterend oor.
Zo bezocht hij verzetsstrijders in de Scheveningse gevangenis. In 1940 kreeg hij de opdracht om in Parijs te pleiten voor de vrijlating van iemand die door de nazi’s ter dood veroordeeld was.
Helaas kon hij de man niet redden. Tijdens zijn verblijf in Parijs zag hij in een museum het beeld ‘La main de Dieu’ (de hand van God) van Auguste Rodin.
De beschermende hand van God werd het motief van het lied dat hij bij terugkeer in Den Haag schreef: Je kunt niet dieper vallen / dan in Gods eigen hand.
Er wordt vermoed dat Pötzsch zich ook heeft laten inspireren door het slot van het gedicht ‘Herfst’ van Rainer Maria Rilke (zie blz 1194 in het Liedboek).
De liedtekst behoeft verder geen nadere toelichting en kan ook van betekenis zijn in het persoonlijk gebruik en in het pastoraat.
Voor het Liedboek werd gekozen voor de melodie die ook in Zwitserland bij deze tekst wordt gebruikt.

1 Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand,
waarmee Hij ons barmhartig
omvat van alle kant.

2 Eens komen alle paden
van lot en schuld, van dood,
bijeen in zijn genade,
voorbij aan alle nood.

3 Door God zijn wij omgeven
zoals wij hier bestaan.
In Hem zullen wij leven
en tot zijn feest ingaan.
(Lied 916)

De Liedboek-melodie van Hans Hauzenberger is denkelijk wat minder bekend, zelf zing ik het graag op de melodie van ‘Laudate omnes gentes’ (Taizé) en dan kan het 1e couplet in de trant van ‘Laudate’ als een soort ‘mantra’ ook als volgt klinken:

Je kunt niet dieper vallen
dan in Gods eigen hand.
Je kunt niet dieper vallen:
Hij draagt jou aan zijn hart.

Hartelijke groet, veel sterkte, houd moed, heb lief!,
ds Jaap van Rootselaar

bemoediging2In kringen van de Wereldraad van Kerken ging
vorige week
een door ds. Richard Bott uit Canada geschreven gebed rond
‘wanneer ik mijn mondmasker opzet’.


Het gebaar wordt er een ritueeltje van,
vol naastenliefde en zorg.

Ds. Coen Wessel uit Hoofddorp vertaalde
het gebed en 
maakte een verkorte versie. 

fietsEen mooi verhaal tot troost en bemoediging

in deze moeilijke tijd vindt u hier

VrijburgDoor het team van de Vrijburg kerk in Amsterdam wordt
dagelijks een Corona bemoediging gepubliceerd.

Ik vond de volgende bijdrage erg mooi: 
https://www.vrijburg.nl/blog-35-liefde-in-tijden-van-corona-bijdrage-van-claartje-kruijff/


jochemsenDe paus heeft opgeroepen om op woensdag 25 maart om 12.00u wereldwijd het Onze Vader te bidden. De week daarvoor, op woensdag 18 maart, was de nationale dag van gebed. Vele kerken geven gehoor aan de oproep van de landelijke Raad van Kerken (een breed netwerk waar veel kerkverbanden bij zijn aangesloten) om op woensdag om 19.00u te klokken te luiden. Klokken van troost en hoop in deze onzekere tijden. Ook hier in Maarn klinken deze klokken.

Deze onzekere - misschien ook wel bange - tijd doet ons bidden. Nu we massaal thuis moeten blijven en onze wereld klein geworden is, voelen we ons op onszelf teruggeworpen. Verwachten we wonderen van ons bidden? Dat denk ik niet direct. Maar wel dat God ons nabij is, ons niet in de steek laat.

En daar mogen we op vertrouwen. God is God mét ons. God is Ik ben die er zijn zal.  Ook in deze crisis.
ds. Mariëlle Jochemsen

­