­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Geachte leden van onze gemeente,

Zoals u misschien wel weet is het niet zo eenvoudig om open gevallen plaaatsen in de kerkenraad op te vullen.
Daarom vragen we u om eens goed na te denken over wie deze plekken per september aanstaande kunnen  invullen.

Het gaat om de volgende functies: diaken, pastorale ouderling, ouderling kerkrentmeester en kerkrentmeester.
Denk er eens over na of u zelf misschien één deze functies zoudt willen vervullen of dat u een naam heeft van iemand die dat zou kunnen doen.
Vragen of suggesties graag voor 16 maart 2020 in een mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
We behandelen uw mail uiteraard discreet!
H
et is van belang dat we met elkaar de kerk in stand houden en dat kan alleen als we de taken die er liggen met elkaar verdelen.

 

De Protestantse Gemeente te Maarn- Maarsbergen beschikt, naast de kerkgebouwen, over twee voormalige pastorieën te weten: Haarweg 12 in Maarsbergen en Berkenlaan 4 in Maarn. Na vertrek van toenmalige predikanten werd besloten om deze woningen te gaan verhuren. De huurinkomsten vormen een belangrijk deel van de jaarlijkse baten van onze kerkelijke gemeente.

Met de komst van ds. Mariëlle Jochemsen, wordt sinds medio 2018 een nieuwe pastorie aan de Kuiperlaan in Maarn gehuurd. Onlangs kregen wij de mogelijkheid deze woning te kopen en heeft de kerkenraad ingestemd met verwerving van de woning als nieuwe pastorie. Vanuit overwegingen van kosten en opbrengsten is dit gunstiger voor onze gemeente. De financiering kon plaatsvinden vanuit eigen middelen.

Het College van kerkrentmeesters heeft een nieuw concept- beleid geformuleerd voor de komende jaren en voorgelegd aan de kerkenraad. Onder meer hoe onze financiële middelen en de verhuurde woningen op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet om de financiële continuïteit van onze gemeente te kunnen blijven waarborgen.

Door de aankoop van de pastorie aan de Kuiperlaan is de oude pastorie aan de Berkenlaan overbodig geworden als woonhuis voor de predikant in Maarn. Diverse mogelijkheden zijn bekeken wat te gaan doen met de woning na de huurperiode, die medio 2020 eindigt. Een forse renovatie om de woning toekomstbestendig te maken zou de huurinkomsten voor langere tijd tenietdoen. Daarom heeft de kerkenraad ingestemd met het voornemen van het College van kerkrentmeesters om de woning aan de Berkenlaan 4 te gaan verkopen.

Wij willen u hiermee op de hoogte brengen dat deze woning te koop wordt aangeboden. Omdat de woning tot medio 2020 is verhuurd, zal de verkoop komend najaar algemeen bekend worden gemaakt via de makelaarssite Funda.

Mocht u op voorhand interesse hebben in aankoop van deze woning, of kent u iemand in uw omgeving die interesse heeft, dan kunt u hiervoor contact opnemen met: mevrouw Joke Guntenaar van Makelaardij Guntenaar Wonen (0343-513505)

Namens de Kerkenraad ligt hierbij ter inzage het Jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters 2018.

Heeft u vragen over het jaarverslag 2018,  stuur dan een email met uw vraag naar :Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor het Jaarverslag van het College van Kerkrentmeesters 2018.

Namens de Kerkenraad ligt hierbij ter inzage het Jaarverslag Diaconie 2018.

Heeft u vragen over het jaarverslag 2018,  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor het Jaarverslag Diaconie 2018.

De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier"voor het collecterooster 2019

­