­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De Protestantse Gemeente te Maarn- Maarsbergen beschikt, naast de kerkgebouwen, over twee voormalige pastorieën te weten: Haarweg 12 in Maarsbergen en Berkenlaan 4 in Maarn. Na vertrek van toenmalige predikanten werd besloten om deze woningen te gaan verhuren. De huurinkomsten vormden een belangrijk deel van de jaarlijkse baten van onze kerkelijke gemeente.

Met de komst van ds. Mariëlle Jochemsen, wordt sinds medio 2018 een nieuwe pastorie aan de Kuiperlaan in Maarn gehuurd. Onlangs kregen wij de mogelijkheid deze woning te kopen en heeft de kerkenraad ingestemd met verwerving van de woning als nieuwe pastorie. Vanuit overwegingen van kosten en opbrengsten is dit gunstiger voor onze gemeente. De financiering kon plaatsvinden vanuit eigen middelen.

Het College van kerkrentmeesters heeft een nieuw concept-beleid geformuleerd voor de komende jaren en voorgelegd aan de kerkenraad. Onder meer hoe onze financiële middelen en verhuurde woningen op een verantwoorde wijze kunnen worden ingezet om de financiële continuïteit van onze gemeente te kunnen blijven waarborgen.

Door de aankoop van de pastorie aan de Kuiperlaan is de oude pastorie aan de Berkenlaan overbodig geworden als woonhuis voor een predikant in Maarn. Inmiddels is de pastorie verkocht en is de nieuwe eigenaar al bezig met aanpassingen.
De voormalige pastorie aan de Haarweg 12 in Maarsbergen is inmiddels ook verkocht.

­