De diaconale (eerste) collecten

5 april PALMPASEN: Roemenië -  Floresti

We zien in Roemenië een tweedeling tussen arm en rijk. De Roma zigeuners bevinden zich over het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van stichting Charis wordt getracht een verandering te brengen in het leven van deze achtergestelde groep mensen. Charis investeert vooral in kinderen om die veranderingen en zelfstandigheid op lange termijn te laten plaatsvinden. Door projecten zoals het onderwijscentrum ‘Casa Speranta’ en het kinderenprogramma zien zij kinderen veranderen en een kans krijgen op een betere toekomst.

 

 9 april WITTE DONDERDAG: Nederland - Jongeren doorleven het paasverhaal

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan laten maken met het paasverhaal.

 

11 april STILLE ZATERDAG, Nederland -  Rudolph Stichting

De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Met een klein, professioneel team stimuleren zij deskundigheid, kwaliteit en innovatie op het gebied van gezinswonen en inhuisplaatsen.

Jeugddrorp De Glind is een klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Onder de 650 inwoners van dit bijzondere dorp wonen ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het Jeugddorp.12 april PASEN:  India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

 

19 april: Midden oosten - Stichting C.O.M.E.

Stichting Communication Middle East is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. Zij gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

  

26 april:Afrika -  Mercy Ships

Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is. Het huidige schip de Africa Mercy heeft 5 operatiekamers en 82 patiënt-bedden. 400 vrijwilligers uit gemiddeld 40 landen werken op het schip om de medische zorg te leveren maar ook de praktische zaken uit te voeren die horen bij het 'drijvende dorp'. Patiëntenscreenings bepalen welke zorg nodig is en gegeven kán worden. Naast medische zorg op het schip wordt er ook aan land gewerkt. Momenteel ligt de “Africa Mercy in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Tot juni 2020 willen ze, onder andere, zo’n 1500 tot 2000 gratis operaties uitvoeren en enkele honderden lokale gezondheidswerkers opleiden.