­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier"voor het collecterooster 2019

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.

 Op zondag 21 oktober houden we een extra collecte voor hulp aan Sulawesi via Kerk in Actie.

Op 28 september werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen door een aardbeving en een tsunami. Deze hadden een verwoestend effect op het eiland. Veel mensen zijn overleden, gewond of hebben hun thuis verloren. Hulpverleners en lokale kerken hebben direct eerste noodhulp gegeven. Dit loopt nog steeds door. De kerken op het eiland zelf bieden onderdak aan ontheemden en delen drinkwater, voedsel en andere hulpgoederen uit aan wie dat nodig heeft. Ze worden daarbij gesteund door kerken over de hele wereld.  
Als PKN Maarn-Maarsbergen willen wij via Kerk in Actie deze lokale kerken en christelijke hulporganisaties steunen. Naast de hulp via kerken gaat de steun van Kerk in Actie ook naar lokale christelijke hulporganisaties; ACT, CWS, Pelkesi/PGI en YEU. ACT helpt bij het bieden van onderdak, water en sanitaire voorzieningen in Palu and Sigi. Via CWS werden al meer dan 1200 mensen voorzien van drinkwater. Pelkesi is actief met drie medische teams in Effata Church samen met de PGI (Raad van Kerken) en vangt meer dan 300 patiënten. Ze hopen deze week nog 10 teams standby te krijgen. YEU is actief met 1 medisch team in Donggala op 100 patiënten. Zij gebruiken de gelden voor matrassen, licht en stroom. Ook delen zij 350 voedselpakketten uit. 
Naast een bijdrage van 1000 euro vanuit de diaconie houden we op zondag 21 oktober als kerken in Maarn en Maarsbergen een extra collecte om naast gebed ook praktische hulp te bieden bij noodhulp en opbouw.

 

Diaconale (eerste) collecten november 2018

4 nov Kerk in Actie – Meer kansen voor inheemse bevolking
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma uitgezonden naar Brazilië. Zij is verbonden aan COMIN, een kerkelijke organisatie die inheemse bevolkingsgroepen ondersteunt op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs en landrechten en daarnaast een dialoog op gang brengt tussen inheemsen en niet-inheemsen. Brazilië telt veel inheemse volken, maar er bestaan veel vooroordelen over deze bevolkingsgroepen. COMIN wil met uitwisselingsprojecten, onderwijs en publicaties een brug zijn tussen inheemsen en niet-inheemsen, ook in de lokale kerken. Nienke is vooral bij deze dialoog betrokken, verzorgt lessen en cursussen en denkt mee over de lesstof en –materialen.

7 nov Dankdag voor gewas en arbeid: Onderhoudsfonds

11 nov Kerk in Actie: Perpectief voor (ex)gedetineerden (Exodus)
Veel gevangen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen, maar zij hebben vaak geen woonruimte, werk of een gezond sociaal netwerk. Dat maakt het moeilijk om het op eigen kracht te doen. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partner van Kerk in Actie, ondersteunt bij het werken aan een succesvolle terugkeer in de maatschappij. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Samen met meer dan 1.600 vrijwilligers werken zij in één van de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunt Exodus 4.000 gevangen en hun familieleden.

18 nov Stichting Maladah Gambi
Uitgangspunt van de stichting Maladah Gambia is om concreet werkt te maken van het recht van ieder kind op onderwijs. Hoofdproject van de stichting is de school in Kunkujang Jattaya, een klein dorp in de binnenlanden van Gambia. Sinds 2006 is steeds verder gebouwd aan de school. Voor de bouw van de school werkt Maladah Gambia zoveel mogelijk met lokale bedrijven om zo de werkgelegenheid ook te stimuleren. Nu wordt les gegeven aan 800 leerlingen vanaf de peuterklassen tot en met de middelbare school. Ook andere scholen in Gambia, zoals een opleidingsinstituut voor docenten, worden ondersteund bijvoorbeeld met lesborden en computers of het betalen van het schoolgeld.

25 nov Hospice de Heuvelrug
Hospice Heuvelrug is een kleinschalig gastenhuis, waar liefdevolle en respectvolle zorg wordt geboden aan mensen voor wie het niet mogelijk is om de laatste levensfase thuis door te brengen. Als High Care hospice biedt het hoogwaardige palliatieve zorg aan ongeneeslijk zieken. Professionele zorg door verpleegkundigen en geschoolde vrijwilligers. Om samen zoveel mogelijk tegemoet te kunnen kome aan de wensen van de gast in een huislijke ambiance. Naast medisch zorg is er aandacht voor de emotionele en/of spirituele aspecten van zowel de gast als zijn/haar naaste. Om zo uitgebreid zorg te geven is meer geld nodig dan wat vanuit de overheid komt voor de medische zorg. Daarom bevelen wij deze collecte van harte bij u aan.

2 dec PKN - Help de nieuwe kerk in Bilthoven
De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha. Met uw bijdrage steunt u pioniersplekken in Nederland, waardoor mensen langs nieuwe wegen hun geloof kunnen beleven

9 dec PKN – Pastoraat nieuwe stijl
Vrijwilligers spelen in het pastoraat een belangrijke rol. De Protestantse Kerk brengt vrijwillige werkers in het pastoraat samen in een ‘leergemeenschap pastoraat’ met als doel van elkaar te leren door informatie uit te wisselen en elkaar te bevragen. Naast deze leergemeenschappen wordt geëxperimenteerd met andere nieuwe vormen van leren, zoals de e-learning ‘pastorale gesprekken’. Dit soort nieuwe vaardigheden zijn nodig om bij te blijven in een veranderende kerk waar het steeds meer aankomt op vaardigheden van gemeenteleden zelf.

 ­