­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

              De diaconale (eerste) collecten

5 april PALMPASEN: Roemenië -  Floresti

We zien in Roemenië een tweedeling tussen arm en rijk. De Roma zigeuners bevinden zich over het algemeen aan de onderkant van de samenleving. Door middel van het werk van stichting Charis wordt getracht een verandering te brengen in het leven van deze achtergestelde groep mensen. Charis investeert vooral in kinderen om die veranderingen en zelfstandigheid op lange termijn te laten plaatsvinden. Door projecten zoals het onderwijscentrum ‘Casa Speranta’ en het kinderenprogramma zien zij kinderen veranderen en een kans krijgen op een betere toekomst.

 

 9 april WITTE DONDERDAG: Nederland - Jongeren doorleven het paasverhaal

Met zijn revolutie in Jeruzalem wil Jezus de wereld op z’n kop zetten. Maar dan wordt Hij gearresteerd. Zijn volgelingen blijven radeloos achter. Waar is Hij? En hoe moet het nu verder? Dit is het punt waarop jongeren bij de PaasChallenge in het verhaal van Jezus stappen en meespelen. In een spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen ze een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.

In 2019 deden maar liefst 4.500 jongeren in hun eigen gemeente aan de PaasChallenge mee. Naast een programma voor de hele nacht is er ook een korte versie van een uur. Collecteer mee, zodat JOP, Jong Protestant, meer jongeren via dit innovatieve programma kennis kan laten maken met het paasverhaal.

 

11 april STILLE ZATERDAG, Nederland -  Rudolph Stichting

De Rudolphstichting is een vereniging van ruim 900 diaconieën van de Protestantse Kerk in Nederland. Met een klein, professioneel team stimuleren zij deskundigheid, kwaliteit en innovatie op het gebied van gezinswonen en inhuisplaatsen.

Jeugddrorp De Glind is een klein, groen dorp dat valt onder de gemeente Barneveld. Onder de 650 inwoners van dit bijzondere dorp wonen ongeveer 120 uithuis geplaatste kinderen en jongeren. De Glind is een dorp en geen instelling, er is een dorpskerk, een voetbalveld en een zwembad. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het Jeugddorp.12 april PASEN:  India - Onderwijs geeft kansarme kinderen toekomst

In India worden duizenden kasteloze Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie via deze kinderen het onderdrukkende kastensysteem en de cirkel van armoede doorbreken. Tijdens voor- en naschoolse bijeenkomsten krijgen Dalit- kinderen huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt veel aandacht geschonken aan de thuissituatie van de kinderen. Collecteer mee om de armoede onder de Dalits in India te doorbreken.

 

19 april: Midden oosten - Stichting C.O.M.E.

Stichting Communication Middle East is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. Zij gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

  

26 april:Afrika -  Mercy Ships

Mercy Ships wil, in navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden omdat ieder mens kostbaar is. Het huidige schip de Africa Mercy heeft 5 operatiekamers en 82 patiënt-bedden. 400 vrijwilligers uit gemiddeld 40 landen werken op het schip om de medische zorg te leveren maar ook de praktische zaken uit te voeren die horen bij het 'drijvende dorp'. Patiëntenscreenings bepalen welke zorg nodig is en gegeven kán worden. Naast medische zorg op het schip wordt er ook aan land gewerkt. Momenteel ligt de “Africa Mercy in Dakar, de hoofdstad van Senegal. Tot juni 2020 willen ze, onder andere, zo’n 1500 tot 2000 gratis operaties uitvoeren en enkele honderden lokale gezondheidswerkers opleiden.

 

Namens de Kerkenraad ligt hierbij ter inzage het Jaarverslag Diaconie 2018.

Heeft u vragen over het jaarverslag 2018,  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor het Jaarverslag Diaconie 2018.

De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier" voor het collecterooster 2019

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.
­