­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

 

            De diaconale (eerste) collecten

22 dec -  St Luke’s Hospital Malawi

Het St Lukes’s en St Martin’s zijn twee plattelandsziekenhuizen in Malawi met 8 omringende gezondheidsposten. De stichting ‘St Lukess Hospital’ ondersteunt deze ziekenhuizen bij de aankoop van medicijnen en medische benodigdheden.

Malawi is straatarm. Het mist grondstoffen. De bevolking lijdt onder armoede en ziekten als malaria, HIV, TBC, diarree en ondervoeding.

Het  St. Luke's Hospital is gesticht om de mensen op het platteland te helpen. St. Luke's is een ziekenhuis voor de armen.  Ondersteuning is hard nodig. Zonder steun van buitenaf had het ziekenhuis niet meer bestaan met grote gevolgen voor de mensen. Een druppel op een gloeiende plaat? Het is in ieder geval een druppel. Een heel veel druppels brengen uiteindelijk verkoeling.  

De mensen die in het St. Luke's werken zijn voornamelijk Malawianen. Het ziekenhuis draait op hun inzet en idealisme.

24 dec - Kerstnachtdienst – Serious Request; The Life LIne

De collecte tijdens de kerstnachtdienst, welke mede wordt voorgegeven met onze jeugd, is voor de doelen van Serious Request 2019/Rode Kruis.

Van Goes naar Groningen voor slachtoffers van mensenhandel

Gedwongen prostitutie is een van de vele schrijnende voorbeelden van mensenhandel. Andere voorbeelden zijn arbeidsuitbuiting en het onder dwang stelen, smokkelen of bedelen. De wereldwijd 25 miljoen slachtoffers van deze ‘moderne slavernij’ worden uitgebuit, vernederd en onderdrukt. Met 3FM Serious Request: The Lifeline komen wij – 3FM en het Rode Kruis – in actie voor hen. Van 18 tot en met 24 december 2019 lopen de 3FM-dj’s van Goes naar Groningen om aandacht voor dit onderwerp te vragen en geld in te zamelen. De opbrengst gaat naar psychologische hulp voor de slachtoffers en voorlichting met als doel mensenhandel te voorkomen en herkennen.

25 dec – Kerst – KIA Kinderen in de knel

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa. Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben. De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.  In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen, hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum psychologische begeleiding en therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.

Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan. Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund. 

29 dec -  Timon

Timon biedt professionele hulp bij problemen met opgroeien en opvoeden. Daarnaast verbindt zij de jongeren en jongvolwassenen met ‘het gewone leven’. Vrijwilligers wonen naast hen als goede buur of zijn beschikbaar als maatje. Timon wil er ook voor de kerk zijn. Bijvoorbeeld door geven van advies bij ernstige zorgen over een kind, jongere of gezin in de kerk, door het verzorgen van een training of opvoedcursus. Samen  met de kerk wil Timon bouwen aan gemeenschappen waar jongeren hoop en herstel vinden.

31 dec - Oudjaarscollecte – Onderhoudsfonds

5 jan - Kinder Hospice Binnenveld

Kinderhospice Binnenveld in Barneveld is een huis, net als thuis, voor ernstig zieke kinderen. Er is plaats voor twaalf kinderen per dag. Een huis waar zieke kinderen korte óf langere tijd kunnen verblijven, waardoor ouders en het gezin even rustig op adem kunnen komen, terwijl de zorg voor hun kind in professionele handen is. In hun uitgebreide en specialistische zorg zet het kinderhospice niet de ziekte maar het kind centraal. Naast financiering vanuit de overheid zijn giften zeer belangrijk voor het kinderhospice om haar zorg en projecten te kunnen uitvoeren.

12 jan - Feest van de Geest

Om het jaar wordt het ‘Feest van de Geest’ tussen Hemelvaart en Pinksteren georganiseerd. Kunstenaars maken specifiek voor dit project een kunstwerk en tonen dit in de kerk. Doel van dit evenement is vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken met hedendaagse kunst, en zo dit feest bij het publiek tot de verbeelding te laten spreken. Er ontstaan vrij gemakkelijk gesprekken tussen bezoekers, vrijwilligers en kunstenaars over de kunstwerken en de inspiratie van het Pinksterfeest. Wij collecteren dit jaar om het feest ook in 2020 financieel mogelijk te maken.

19 jan – KIA Een Goed verhaal

In de kerk leven we vanuit het goede verhaal dat de Bijbel ons vertelt. Gods Woord in mensentaal, voor velen een bron van troost, bemoediging en inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als het gaat om het zorgen voor een ander of de omgang met de natuur. Bijbelse verhalen nodigen je uit om deze te vertalen naar je eigen leven. Daarmee wordt het goede verhaal van God en mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven. In de kerkdienst, in gespreksgroepen, tijdens catechisatie, bij bezoekwerk en op andere plekken zijn kerken bezig met dat goede verhaal. Een goed verhaal laat je namelijk niet koud, maar brengt je in beweging. Een goed verhaal houd je niet voor jezelf maar deel je met anderen.

De Protestantse Kerk biedt hiervoor ondersteunend materiaal aan. Daarnaast worden andere initiatieven ontwikkeld om bijbelgebruik te bevorderen, bijvoorbeeld symposia. Collecteer in deze Maand van de Spiritualiteit mee voor het ontwikkelen van materialen en initiatieven die mensen binnen en buiten de kerk uitnodigen om de Bijbel te openen.

26 jan - Sirkelslag voor kinder - en jeugdgroepen

Vrijdagavond, 7 februari, gaan in heel Nederland 700 jeugdgroepen met elkaar de strijd aan tijdens Sirkelslag Young. Sirkelslag Young is een online spel van JOP, Jong Protestant, waarbij clubs en jeugdgroepen via internet tegen andere groepen door heel Nederland spelen. Jongeren voeren als groep

uitdagende opdrachten uit en strijden met elkaar voor de hoogste score. Het spel is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofs­onderwerpen en vervult in gemeenten vaak een missionaire rol. Samen meedoen aan Sirkelslag versterkt bovendien teambuilding, groepsopbouw en het onderlinge vertrouwen in een groep. Naast Sirkelslag YOUNG, voor jongeren van 12 tot 16 jaar, ontwikkelt JOP ook ieder jaar een kant­en­ klaar Sirkelslag programma voor kinderen van 8 tot 12 jaar, Sirkelslag KIDS.

Met uw bijdrage aan deze collecte maakt u het mogelijk dat JOP ieder jaar opnieuw Sirkelslag-  programma’s en andere werkvormen kan ontwikkelen voor jeugd in én buiten de kerk.

Namens de Kerkenraad ligt hierbij ter inzage het Jaarverslag Diaconie 2018.

Heeft u vragen over het jaarverslag 2018,  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor het Jaarverslag Diaconie 2018.

De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier" voor het collecterooster 2019

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.
­