­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

 

     De diaconale (eerste) collecten

 

7 april Kerk in Actie – Opvang en scholing van weeskinderen in Rwanda

In 2019 is de genoide in Rwanda 25 jaar geleden. Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa, ‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd. Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn. Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun gezin. Mwana Ukundwa heeft inmiddels drie vestigingen waar totaal er zo’n 2.400 kinderen en hun opvanggezinnen begeleid worden. Het is de enige Rwandese organisatie, die voorlichting over hiv/aids geeft aan jonge kinderen.

 

14 april  PKN - Jongeren doorleven het paasverhaal

Veel christelijke jongeren het hebben paasverhaal al vaak gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge. In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. De ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Een collecte voor JOP zodat zij met dit soort werkvormen jongeren bij het Evangelie blijft betrekken.

 

18 april  Witte Donderdag – collecte voor Floresti Roemenie

De collecte in de dienst van Witte Donderdag is voor de Hongaars Hervormde Kerk van Transilvanië in Floresti (Roemenië), specifiek voor hun jeugd- en jongeren werk. De afgelopen jaren is gebouwd aan het kerkgebouw. Naast de zondagse eredienst worden er door de weeks activiteiten gehouden zoals bijbelstudiegroepen en catechese. Naast interne activiteiten is de gemeente actief in het organiseren van activiteiten gericht op het bereiken van nieuwe mensen. Veel nieuwe mensen worden ook reguliere bezoekers van de gemeente. Als kerk in Maarn/Maarsbergen willen wij deze groeiende gemeente financieel helpen bij de aanschaf van materialen voor het jeugd- en jongerenwerk. Zodat naast enthousiasme de leiding ook inhoudelijke ondersteuning heeft om het evangelie door te geven aan de volgende generatie.

 

20 april  Paaswake - Stichting Malahdah Gambia

Ieder kind heeft recht op onderwijs, Stichting Malahdah Gambia zorgt dat dit recht concreet wordt voor kinderen in Gambia. De school in Kunkujang Jattaya (start 2006) heeft inmiddels een regiofunctie. In 2018 is de bouw van de school voor voortgezet onderwijs afgerond en steeg het aantal leerlingen naar 1200. In 2019 wil Malahdah Gambia de laatste lokalen van de nieuwe school inrichten en verder bouwen aan andere faciliteiten op de school waaronder een overdekte plek om te eten en een sportaccommodatie. Dit naast natuurlijk het onderhoud aan de bestaande gebouwen en de financiering van het onderwijs.

 

21 april  Kerk in Actie - Versterk de kerk in Pakistan

Veel christenen in Pakistan voelen zich kwetsbaar en onzeker. Zij vormen een minderheid en behoren tot de laagste klasse, de armste bevolkingsgroepen. Veel christenen hebben bovendien weinig kennis over het christelijk geloof. Kerk in Actie bouwt samen met lokale kerken aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan. Studenten en voorgangers kunnen, onder meer via internet, cursussen en trainingen volgen over discipelschap en theologie. Zij zijn het toekomstig kader van de kerk en staan dankzij deze training sterker in hun geloof. Bouw met uw Paascollecte mee aan een sterke en vernieuwende kerk in Pakistan.

 

 28 april  Omduw

Omduw (Oecumenische Missionarie Diaconale Utrechtse Werkgroep) is in 1974 ontstaan uit een christelijke initiatief om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten Ondersteunt door kerken helpen vrijwilligers mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden). Een luisterend oor en concrete hulp bij het vinden van een slaapplek of maaltijd.

 

 

 

5 mei    Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië (Kerk in Actie)

Op 5 mei vieren we in grote dankbaarheid onze vrijheid. Het is bijzonder waardevol om dat uitbundig te kunnen doen, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen onder de burgeroorlog die al meer dan zeven jaar duurt. Ook Syrische kerken en gemeenten zijn zwaar getroffen. Toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Zij bieden noodhulp zoals voedsel, water en medische zorg. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijk collecteren voor onze naasten in Syrië.

 

12 mei   Op school het geloof ontdekken (JOng Protestant)

Voor veel kinderen is geloven helemaal niet vanzelfsprekend. Wat fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het christelijk geloof te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-kerk-vieringen. JOP, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en materialen aan te bieden.

 

19 mei  Fistula Hospital Ethiopie

In Nederland komt het maar zelden voor dat een bevalling zó verkeerd verloopt dat de moeder zowel het kind verliest als ernstige inwendige schade oploopt. In Afrika komt het wél voor. Alleen al in Ethiopië kunnen per jaar 9000 vrouwen niet meer normaal functioneren als gevolg van hun bevalling. Het Fistula Hospital in Ethiopië behandeld de vrouwen. Wie niet geneest, leert via het ziekenhuis om te gaan met haar handicap. De patiënten zijn arm, daarom is de behandeling gratis.

 

26 mei   Feest van de Geest

Om het jaar wordt het ‘Feest van de Geest’ tussen Hemelvaart en Pinksteren georganiseerd. Kunstenaars maken specifiek voor dit project een kunstwerk en tonen dit in de kerk. Doel van dit evenement is vanuit het Pinksterfeest, als feest van inspiratie, een verbinding te maken met hedendaagse kunst, en zo dit feest bij het publiek tot de verbeelding te laten spreken. Er ontstaan vrij gemakkelijk gesprekken tussen bezoekers, vrijwilligers en kunstenaars over de kunstwerken en de inspiratie van het Pinksterfeest. Wij collecteren dit jaar om het feest ook in 2020 financieel mogelijk te maken.

 

30 mei   Epafras

Epafras steunt Nederlanders die vast zitten in buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol is. Luisteren en hulp bieden. Praktisch zoals in de vorm van medicijnen of het sturen van verjaardagcadeaus voor de kinderen van de gevangen in het buitenland. Maar zeker ook geestelijke steun. Epafras werkt met professionele geestelijke verzorgers die Nederlandse gevangen van Peru tot Japan bezoeken. Om zo de zware tijd van buitenlandse detentie iets lichter te maken.

 

2 juni   Hospice De Wingerd Amerongen

De Wingerd biedt High Care Zorg aan cliënten met een korte levensverwachting. De zorg voor cliënt en naaste richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en sterven. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

 

9 juni   Bijbelverspreiding op Chinese platteland (Kerk in Actie)

De ‘White Yi’ is een minderheidsgroep in China. Van de 60 duizend mensen die tot deze groep behoren zijn er 40 duizend christen, onder wie veel analfabeten. Voor hun geloof is het van groot belang dat zij de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen. Kerk in Actie steunt een alfabetiseringsprogramma en een bijbelvertaling. Vijf leden van een lokale gemeente vertalen met elkaar de Bijbel vanuit het Chinees. Het Nieuwe Testament is al klaar. Met de Pinksterzendingscollecte maakt u het mede mogelijk dat ook het Oude Testament vertaald wordt.

 

16 juni   Stichting C.O.M.E.

Stichting Communication Middle East is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. Zij gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

 

23 juni   Vergeten vluchtelingen in Nigeria (Kerk in Actie)

Op deze zondag na Wereldvluchtelingendag, staan we stil bij vluchtelingen over wie we niet vaak meer horen in de media. In Noordoost-Nigeria zijn nog steeds meer dan 1,6 miljoen mensen op de vlucht voor Boko Haram. Hun huizen en landbouwgronden zijn verwoest, zij zijn bang en getraumatiseerd. Kerk in Actie biedt noodhulp, en ondersteunt mensen die terugkeren naar veilige dorpen. Samen met lokale kerken stimuleert zij dat moslims en christenen samenwerken aan de ontwikkeling van hun dorp, bijvoorbeeld door gezamenlijk een weg of waterput aan te leggen. Zo overbruggen mensen hun verschillen, ontstaat er begrip en werken zij samen aan een betere toekomst.

i

30 juni   Bijbelgenootschap

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt zij mogelijk dat mensen de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Naast vertalen van de Bijbel stelt het Bijbelgenootschap deze ook beschikbaar, bijvoorbeeld digitaal via debijbel.nl. Op diezelfde website geeft zij ook uitleg zodat mensen de bijbelteksten meer een meer kunnen begrijpen.

 De begroting  2019 en het collecterooster 2019 van de Diaconie ligt na behandeling in de Kerkenraad hierbij ter inzage.

Heeft u vragen over de begroting of het collecterooster  stuur dan een email met uw vraag naar : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Druk "hier" voor de begroting 2019.

Druk "hier"voor het collecterooster 2019

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.
­