­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Hier kunt u de jaarrekening 2019 en de verkorte begroting 2021 van onze gemeente inzien.

Het College van Kerkrentmeesters 
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor de financiën van de kerk en het beheer van de kerkgebouwen. Net zoals bij elke andere organisatie zijn ook voor de kerk de financiën van groot belang. Immers kerk zijn kost geld. Denk maar aan het onderhoud van de gebouwen, het betalen van de predikanten, het verwarmen van de kerk voor diensten maar ook voor trouwerijen en begrafenissen. Het College van Kerkrentmeesters zorgt er elk jaar voor dat er een begroting is. In die begroting staat precies aangegeven hoeveel geld we krijgen (kerkelijke bijdrage, giften, verhuur van ruimtes, etc) en hoeveel we uitgeven. De begroting is voor iedereen beschikbaar zodat iedereen goed kan volgen of het geld dat we met elkaar bijeen brengen goed wordt besteed. Aan het einde van elk jaar leggen we verantwoording af aan de Kerkenraad hoe de financiën van het vorige jaar zijn verlopen. Het jaarverslag 2020 kunt u hier bekijken.

Een tweede  belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters is de zorg voor het beheer en onderhoud van onze kerkgebouwen in Maarn en Maarsbergen.  Hiervoor maken we een onderhoudsplan dat uitmondt in een onderhoudsbegroting. In die begroting staat welk onderhoud er voor de komende jaren voor de beide kerken nodig is. Tenslotte  zijn we ook verantwoordelijk voor de pastorieën, de vergaderruimtes bij de kerkgebouwen, de buitenruimtes  bij onze kerken en zorgen wij ervoor dat verlichting, verwarming, enz. op tijd en netjes worden geregeld. Ook zorgen wij dat de veiligheidsvoorschriften in onze gebouwen worden nageleefd.   We hebben de zorg voor alle zaken in- en rond de gebouwen, alsof het ons eigen huis is. We worden daarbij tevens geholpen door heel veel vrijwillegers.

Een derde en laatste belangrijke taak van het College van Kerkrentmeesters is de administratie van onze leden. Het is belangrijk dat al onze leden goed in de administratie staan en dat elke verandering goed wordt bijgehouden. Ook hier zorgt het College voor.

Klinkt u dit allemaal erg zakelijk in de oren?  Eigenlijk moet dat ook wel. Het College van Kerkrentmeesters heeft immers de taak van de Kerkenraad gekregen om de praktische zaken in onze kerkelijke gemeente zo goed mogelijk te regelen. Het is daarom ook niet vreemd dat de leden van het College nogal praktisch zijn ingesteld. De kachel en het licht moeten branden, in een mooi kerkgebouw of pastorie. Natuurlijk geen doel op zich maar een bijdrage om de gemeente in Maarn en Maarsbergen te laten voortbestaan

­