Kerkelijk bureau

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen

De taak van het Kerkelijk Bureau is het bijhouden van alle mutaties in de ledenadministratie van Protestants Maarn-Maarsbergen.
Deze plaatselijke ledenadministratie is verbonden met de landelijke administratie van de Protestantse Kerken in Nederland, PKN, te Utrecht.

Door de burgerlijke gemeente wordt informatie verstrekt bij overlijden, huwelijk, verhuizing en echtscheiding van leden van onze kerken.
Gegevens waar de burgerlijke gemeente geen zicht op heeft dienen door ons aangeleverd te worden in Utrecht.
Dit betreft geboorte, doop, belijdenis en ook het onttrekken aan de kerk als lidmaat.
‘Utrecht’ dient volledig op de hoogte te zijn, om bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente de kerk aldaar informatie over de nieuw ingekomene te zenden.

Daarnaast voorziet het Kerkelijk Bureau op verzoek de predikanten en alle vrijwilligers van relevante gegevens betreffende het ledenbestand.
Het zal u duidelijk zijn dat iedereen gebaat is bij correcte informatie.
Voor een gedeelte zijn wij afhankelijk van de kerkleden zelf. Liever van meerdere zijden hetzelfde bericht, dan dat er géén bericht komt.
Een bericht aan uw predikant en een ouderling of diaken, maar zeker ook aan het Kerkelijk Bureau.
Voor een correcte, bruikbare administratie hebben we ook u nodig.
Foute gegevens kunnen pijnlijke situaties veroorzaken.

Vandaar de dringende vraag: stuur een kaartje, een rouwbrief, bel even op, stuur een briefje met bijzonderheden naar:

Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente te Maarn-Maarsbergen
Mw  M.W. Serno, Tromplaan 5 – 3951 CL Maarn
Tel. 0343 – 44 15 30
e-mail: mwserno@tele2.nl