­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Lezers van het dagblad Trouw – volgens eigen zeggen misschien wel de beste krant van Nederland – konden onlangs kennis nemen van een tweetal interessante artikelen op het gebied van kerk en geloof. Eerst was daar de discussie tussen twee amsterdamse predikanten die toevallig allebei Visser heten. (Overigens een bijzonder toepasselijke naam voor een predikant.) Die discussie ging over de persoon Jezus. Enkele dagen later verscheen een interview met ds Arjan Plaisier, de scriba van de Synode, over het rapport naar aanleiding van de uitkomsten van de dit voorjaar gehouden enquete over de toekomst van de PKN.

Eerst de Vissers, Plaisier komt een volgende keer wel want over de toekomst van de PKN verwacht ik nog wel meer artikelen in de pers.

Enige citaten uit het krantenartikel over een discussie tussen de twee Vissers (met voornamen om verwarring te voorkomen).

Rob Visser: “Er zit in al die verhalen over Jezus wel degelijks iets. Maar als het gaat ….. over Jezus als verlosser en verzoener ….. dat verhaal dat God zich alleen kon verzoenen met mensen krachtens het vergoten bloed van Christus, daar kan ik niet in geloven.”

Paul Visser: “Dit is niet een verhaaltje van een paar orthodoxe mensen. Het is het geheimenis dat wij niet aan onze schuld kapot gaan. God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Het kruis, zijn dood, dat ga ik niet inleveren.”

Tot zover enkele korte citaten uit een heel artikel. Citaten die de kern van de discussie weergeven.

Na: “Geloven in een God die niet bestaat” van Hendrikse en dit jaar of iets eerder een publicatie van een predikant uit Nijkerk, nu weer dit. Waar gaat het naar toe met dit zagen aan de fundamenten van ons christelijk geloof? Essentiele elementen daarvan kun je toch niet zomaar over boord gooien? Wordt de uitspraak van Jezus: “als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden” straks realiteit voor de PKN?

Laten we daarom eens nadenken over de vraag van Jezus aan zijn discipelen:”en wie ben ik volgens jullie?” En dan gaat het niet alleen over wat wij van Jezus zeggen maar ook over wat wij over Jezus zeggen! Wat belijden wij en wat geven wij door? Wij willen 2025 toch halen als PKN.

Cees Tiernego

­