­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

In het televisieprogramma Nieuwsuur kwam onlangs (25 augustus) de ontwikkeling op kerkelijk gebied met betrekking tot kerkgebouwen aan de orde. Het is inmiddels al jaren een bekend verschijnsel dat her en der in den lande kerkgebouwen worden afgestoten, een proces dat almaar doorgaat. Er zijn inmiddels al heel wat, soms beeldbepalende, kerkgebouwen verdwenen. Een treurige zaak.

Wat waren en zijn de ontwikkelingen op de Utrechtse Heuvelrug was de vraag die bij mij opkwam. Ik beperk mij tot de PKN-kerken. In Driebergen is de Maranatha-Morgensterkerk  verdwenen, in Doorn staat de Kampwegkerk na een alternatieve functie wederom te koop en in Maarn is enkele jaren geleden de Ontmoetingskerk verkocht. Blijft het daar bij of gaat het in Amerongen en Leersum ook die kant op?

De oorzaak – ontkerkelijking – is bekend, evenals de financiële gevolgen daarvan. Als instandhouding niet meer mogelijk is en verkoop van een kerkgebouw onontkoombaar is vanwege dalende inkomsten en stijgende kosten dan is dat een pijnlijke zaak.

Maar er is meer aan de hand. Parallel aan deze ontwikkelingen zie je dat te handhaven kerkgebouwen heringericht worden. Dat is gebeurd met de Grote Kerk in Driebergen, met de Maartenskerk in Doorn en met de Kapel – sindsdien Ontmoetingskapel – in Maarn. Bij dergelijke ingrepen blijft het exterieur onaangetast maar wordt het interieur ingrijpend aangepast.

Kortgeleden las ik een bericht over de herinrichting van de Andrieskerk te Amerongen, evenals de Maartenskerk te Doorn een historisch monument. Ook nu weer verontrusting en kritiek over de nieuwe inrichting, over het gedeeltelijk verloren gaan van het historische interieur, over banken die plaats moeten maken voor stoelen die misstaan in het interieur.

Waar kies je bij herinrichting (overigens ook bij nieuwbouw) voor, voor een kerkgebouw dat ook voor andere doeleinden bruikbaar is, of voor een multifunctionele inrichting waar ook kerkdiensten kunnen worden gehouden. Wordt het historische interieur zo veel mogelijk in stand gehouden of gaat er heel veel op de schop? Hopelijk zijn er over vele jaren toch nog authentieke kerken met het originele interieur over.

Cees Tiernego

­