­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Ter gelegenheid van het overgaan op een nieuw Liedboek schreef ik destijds een lied dat in Ten Dienste is gepubliceerd. Bij het zoeken naar een document op mijn computer kwam ik dat lied ineens weer tegen. Het is dus een gedateerd geschrift, wij zijn inmiddels 5 jaar verder en gewend aan het gebruik van het nieuwe Liedboek. Toch leek zo'n lustrum mij wel een passend moment voor een herdruk. Bij deze.

Een weemoedig lied, op de melodie van psalm 68.

Het Liedboek is verleden tijd,
en ik geef toe dat het me spijt,
het kon mij wel bekoren.
Het nieuwe boek is nu te koop,
psalmen en zangen op één hoop,
ik vind dat toch niet horen.
Het moest over een and're boeg,
het oude was niet goed genoeg,
men vond het zelfs versleten.
Wat wij straks zingen weet ik niet,
maar menig nu verdwenen lied,
ik kan het niet vergeten.

Ach, Liedboek, veertig jaren oud,
je rode kaft was zo vertrouwd,
je kon het aan zien komen.
Je hield het tegen stencils niet,
we kozen vaak een ander lied,
een eigen bron ging stromen.
Daar komen nieuwe bronnen bij,

uit and're landen zingen wij
straks onbekende zangen.
Maar of dat alles wel beklijft,
we zien wel of er heimwee blijft,
of wij terug verlangen.

                        Cees Tiernego

­