­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Zo luidde de kop op de voorpagina van Trouw van 31 december 2016. Oei dacht ik, dat gaat gedoe geven. Vuurwerk op oudejaarsdag! En ja hoor, op 2 januari drie ingezonden reacties in de rubriek brieven, inslagen dus. Merkwaardig was het echter dat deze reacties vooral betrekking hadden op de wijze waarop Trouw was omgegaan met een interview met René de Reuver, de scriba van de PKN. Waarom? Op de voorpagina kritische reacties op dit interview, dat pas een aantal pagina's verderop was te vinden. Inderdaad de omgekeerde wereld, zo hoort het niet. Eerst woord en dan pas weerwoord.

Toch vond ik het vreemd dat in de ingezonden reacties niet werd ingegaan op het onderwerp waarop de kop zo nadrukkelijk wees. Daarvoor dus naar het interview zelf. Daarin was het onderwerp inzake de koers ten opzichte van de islam pas het laatste punt. Een heikel punt, dat in ieder geval wel. Een zin als: ”Maar je zult het gesprek over islam en geweld pas echt kunnen voeren als je aanvaardt dat de islam ook een godsdienst is die vrede wil.”, zo'n zin roept toch vragen op. René de Reuver weet toch ook wel hoe het toegaat in landen als Afghanistan, Irak, Syrië, Jemen, Somalië of Libië? Hij zal toch ook wel weten van het bestaan van de organisatie: “Open Doors”? Als je de lijst van landen ziet, die je als christenonvriendelijk mag karakteriseren dan staat Noord Korea weliswaar bovenaan maar dan volgt een indrukwekkende reeks islamitische staten. Wil men in die landen wel het gesprek met “ongelovigen” aangaan? Ik geloof er niets van.

Ik zei het al, er staat meer in het interview: over samen, samenleven en de samenleving. Daarover lezende komt bij mij het beeld van het touwtje uit de brievenbus in gedachten. Maar de kop op de voorpagina van Trouw was de aanleiding voor dit stukje, al valt er over de rest van het interview ook wel wat te zeggen. Echter, wat die kop suggereert mag niet gebeuren.

                                                                                               Cees Tiernego

­