­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Sinds kort hebben wij in ons land een Theoloog des Vaderlands. In die hoedanigheid werd onlangs Janneke Stegeman verkozen.

Theoloog des Vaderlands, een nogal pretentieuze titel. Eerlijk gezegd had ik verwacht (hoewel ik helemaal niet van deze verkiezing afwist) dat dit predikaat zou worden toegekend aan een of andere hoogleraar theologie van een van onze universiteiten.

 

Maar neen, de mij volstrekt onbekende Janneke Stegeman ging met de eer strijken. Voorzover mij bekend was zij een van de drie kandidaten waaruit uiteindelijk gekozen werd, waaronder geen grote namen. Het is wel dapper (of overmoedig?) om op jeugdige leeftijd zo'n uitdaging aan te gaan.

In Trouw van zaterdag 23 juli las ik een eerste column van Janneke in haar nieuwe hoedanigheid. Ik was benieuwd. Maar waar ging het over? Het ging over Palestijnen en Israel, over boycotten van producten en over de opstelling van het CDA. Belangrijke kwesties, zeker, maar ik miste elke vorm van theologische duiding. En dat van een Theoloog des Vaderlands van wie toch mag worden verwacht dat zij spraakmakend zal zijn op theologisch gebied. Goed, het was een eerste proeve. Wordt vervolgd neem ik aan.

Van een veel groter belang acht ik overigens welke invulling de nieuwe scriba van de PKN, René de Reuver, aan zijn functie gaat geven.

Tot slot, wat mij betreft mag de oud scriba Arjan Plaisier met terugwerkende kracht alsnog tot vorige Theoloog des Vaderlands worden benoemd.

                                                                                                                      Cees Tiernego

­