­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Een aantal weken geleden las ik in een krantenartikel iets over kerkzang en identiteit. Daar moest ik aan denken toen ik na de feestdagen het verbijsterende bericht las over vieringen rond de kerst met muziek uit de top2000. Het moet toch niet gekker worden dacht ik. Helaas kon ik het artikel niet meer vinden, blijkbaar was de betreffende krant al met het oud papier bij Klein Maar Dapper beland.

In het bedoelde artikel werden een aantal vormen van kerkzang opgesomd: op hele noten, opwekkingsliederen, oude psalmberijming, het nieuwe Liedboek, Johannes de Heer, Huub Oosterhuis, gregoriaans en Gezangen voor liturgie. Natuurlijk kent u enkele vormen wel en weet u ook waar deze kerkzang kan worden gehoord. Zingen op hele noten hoort u op de Bible Belt, of oneerbiedig gezegd in zwartekousenkerken. Opwekkingsliederen hoort u in evangelische kerken. Voor zingen uit de oude psalmberijming kunt u vaak nog terecht in kerken van de Gereformeerde Bond. Voor gregoriaans en Gezangen voor liturgie moet u in een Rooms Katholieke kerk zijn en in veruit de meeste protestantse gemeenten is het nieuwe Liedboek in gebruik genomen. De liederen van Johannes de Heer worden nog maar zelden gezongen, maar die van Huub Oosterhuis des te meer. Uit dit overzicht blijkt dat er in veel gevallen een relatie bestaat tussen de kerkelijke signatuur en de keuze van de liederen die men zingt. Dat gaat echter niet overal en altijd op.

Met het nieuwe Liedboek hebben de samenstellers gekozen voor een opzet die je zelfs multicultureel zou kunnen noemen, een opzet die behoorlijk afwijkt van het oude Liedboek voor de kerken van 1973. Nee, er staan geen psalmen op hele noten in en ook geen liederen van Johannes de Heer. Gelukkig zullen velen zeggen. Er staan echter wel heel wat liederen in die duidelijk afwijken van wat tot nu toe in veel kerken gangbaar was. In het Ten geleide van het nieuwe Liedboek wordt gesteld dat er al snel tekortkomingen van het oude Liedboek zichtbaar werden. Wat die tekortkomingen zijn wordt echter niet duidelijk gemaakt. Te weinig variatie denk ik. Maar in de kerken waar men het nieuwe Liedboek in gebruik heeft genomen is niet veel te merken van het opheffen van tekortkomingen, want van een cultuurverandering wat zang betreft, laat staan van een trendbreuk, is bepaald geen sprake. Moeten we dat betreuren?

Cees Tiernego

­