­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Van de zomer liepen we in Italië langs een oude kerk en uit de toren groeide een flinke boom! Dat was heel opvallend en ik maakte er een foto van. Maar er kwam ook direct in mijn gedachten een beeld bij. Nu moet ik zeggen dat ik altijd in beelden denk . Vroeger in mijn gemeente probeerde ik dat de catechisanten te leren! Ik vroeg hen om , b.v. onderweg naar school, iets te zien wat in verband was te brengen met God of met geloven :”kleine gelijkenisjes maken” noemde ik dat.. Soms ook gaf ik hun een stapeltje foto’s waaruit ze iets moesten zien te verbinden met het geloof.


Dat bracht heel verassende antwoorden. Ik denk aan een joch dat een foto uitkoos van iemand die zijn fietsband aan het plakken was, hoe hij daarin God zag die met mensen bezig was tot herstel. Of dat meisje dat een uitgebloeide paardenbloem als voorbeeld nam en zei dat ze in de ronde bol van zaadjes ons zag wachtend op het waaien van Gods Geest, die ons overal heen verspreidde…

Gelijkenisjes maken doet je gelovig opmerkzaam zijn en dat kan heel verrijkend werken. Bij de boom uit de kerktoren moest ik allereerst denken aan Psalm 1: “gelukkig de mens die zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet, alles wat hij doet komt tot bloei…” of zoals Huub Oosterhuis het zo simpel en dichterlijk vertaalt: “gezegend ben je, een boom aan stromen levend water, vruchten zul je dragen, blad dat niet vergeelt, het zal je goed gaan..” 

De forse boom in die Italiaanse kerktoren stond niet aan stromend water, maar was verworteld in het Woord van God dat wellicht eeuwenlang daar geklonken had in dat kerkje als stromen levend water.  Dat beeld bleef me bij. Die boom. Sterker dan de harde steen. Omhoog groeiend tegen de blauwe – en soms sombere hemel.

Betty Holtrop

­