­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

U bent misschien wel eens geweest in de Dom van Utrecht of in de St Bavokerk in Haarlem of in de St Janskerk in den Bosch?
Dat zijn de grote voorbeelden in ons land van gothische kerkbouw.

De Gothiek is een bouwstijl, die bloeide tussen de 12de en de 16de eeuw en het belangrijkste kenmerk vindt u in de z.g. spitsbogen,

De grote Franse beeldhouwer August Rodin, die leefde van 1880 tot 1917 heeft lang gezocht naar de bron van de spitsboog. De talloze kerken en kathedralen in Frankrijk, waarin deze omhoogstuwende lijnen een grote schoonheid bereiken, hebben hem zeker sterk geboeid. Er ligt iets verhevens in de gothiek. Zoekend naar de bron hiervan meende hij - in 1908 - deze gevonden te hebben in deze twee handen, die vol innerlijke uitdrukking naar elkaar toegebogen zijn.  
Hij maakt dit beeldhouwwerkje en noemde het : “de kathedraal”.

Het staat in Museé Rodin in Parijs en als je goed kijkt (het staat op een schijf die je rond kunt draaien) dan valt je op dat het niet de handen zijn van één mens, biddend omhoog geheven…
Het zijn twee rechterhanden… Twee mensen sámen…
Een sterke, krachtige mannenhand en de wat fijnere hand van een vrouw?

Een wereld van gedachten bergt dit kleine beeldhouwwerkje: een heiligdom ontstaat wanneer twee mensen hun handen tot elkaar toebuigen, een kathedraal, waar man en vrouw samen bidden.

August Rodin: "De kahedraal"          

Niet alleen in de kerken zijn de gothische spitsbogen vormen van aanbidding en geloof.  Overal waar mensen op deze wijze de handen tot elkaar laten komen ontstaat een kathedraal, een teken van hopend en biddend geloof.                       
Symbool voor het huwelijk, maar ook voor een samenleving, waarin mannen en vrouwen, ondanks een wereld vol gebalde vuisten, de grond waarop zij met hun kinderen en naasten leven, maken tot heilige grond in een God toegewijd bestaan.

Betty Holtrop

­