­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

GEEN kerkdienst in de Dorpskerk
Datum: Zondag 29 Maart 2020
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Dorpskerk

5e zondag 40 dagen tijd
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Straatmeisjes Ghana (40dagentijd)
Meer informatie hierover vindt u op: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-straatmeisjes-ghana-40dagentijd

­