­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. Marielle Jochemsen
Datum: Zondag 16 Februari 2020
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Landbouw in Kameroen.
Zie voor meer informatie www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-kerk-in-actie-landbouw-kameroen

­