­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. Andries den Besten
Datum: Zondag 10 November 2019
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Steun voor kleine kerkgemeenschappen
Zie voor meer informatie:
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-protestantse-kerk-dorpskerken

­