­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

Hr. Roel van Riezen uit De Glind
Datum: Zondag 13 Oktober 2019
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Bendejongeren opgeleid tot topkok in Colombia
Zie voor meer informatie
https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kerk-in-actie-collecte-bendejongeren-opgeleid-tot-topkok-in-colombia-werelddiaconaat

­