­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. Andries den Besten
Datum: Zondag 15 September 2019
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Dorpskerk

De Startzondag begint om 10 uur.
N
a de dienst koffie en een programma voor jong en oud waarna afsluiting met een hapje en drankje.


De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Zie voor meer informatie: https://www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/collecte-versterk-de-kerk-in-het-midden-oosten

­