­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. E. de Waard uit Lunteren
Datum: Zondag 09 December 2018
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Ontmoetingskapel

2e Advent
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Pastoraat nieuwe stijl.
Zie voor meer informatie:  www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/protestantse-kerk-collecte-pastoraat-2

­