­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. Andries den Besten
Datum: Zondag 11 November 2018
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Dorpskerk

Heilig Avondmaal
De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Binnenlands diaconaat. Perspectief voor (ex)gedetineerden.
Zie voor meer informatie: www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kerk-in-actie-collecte-binnenlands-diaconaat-nederland-3

­