­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

ds. Andries den Besten
Datum: Zondag 14 Oktober 2018
Aanvang: 10:00 uur.
Locatie: Dorpskerk

De diaconale collecte is bestemd voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat: Leven van vis en ecotoerisme in Nepal.
Meer informatie hierover vindt u op www.kerkinactie.nl/kom-in-actie/collectes/kerk-in-actie-collecte-werelddiaconaat-wereldvoedseldag-nepal

­