­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Wat doet de Raad van Kerken te Maarn-Maarsbergen?

De Raad van Kerken te Maarn-Maarsbergen maakt deel uit van de wereldwijde oecumene van christelijke kerken. Samen vormen de kerken en geloofsgemeenschappen een eenheid in verscheidenheid vanuit dezelfde christelijke bron: de Bijbel. Zij geven ieder op hun eigen wijze inhoud aan het kerk-zijn en aan de bijbelse boodschap.

De Raad van Kerken te Maarn-Maarsbergen wil de oecumene tussen gelovigen in Maarn en Maarsbergen bevorderen, en een schakel tussen kerken en samenleving zijn.

De Raad van Kerken organiseert, vaak ook met medewerking van derden:

  •           een gezamenlijke startzondag in september;
  •           twee schoolprojectdiensten per jaar in dorpshuis De Twee Marken;
  •           een samenzang in de week voor Kerst;
  • uitgifte van een boekje Oecumenische Vorming voor de hele dorpen Maarn en Maarsbergen;
  • ondersteuning van het Stiltecentrum in Maarn in de St. Theresiakerk;
  • actie op de basisschool De Ladder tijdens de vredesweek;
  • twee-jaarlijks in de even jaren, het Feest van de Geest in de week voor Pinksteren, samen met kerken in de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

­