­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Wat doen de gezamenlijke kerken Maarn-Maarsbergen?

De gezamenlijke kerken Maarn-Maarsbergen bestaan uit de protestantse gemeente Maarn-Maarsbergen met de Ontmoetingskapel in Maarn en de Dorpskerk in Maarsbergen met daarnaast de RK parochie St Theresia in Maarn. Samen vormen de kerken een eenheid in verscheidenheid vanuit dezelfde christelijke bron: de Bijbel. Zij geven ieder op hun eigen wijze inhoud aan het kerk-zijn en aan de bijbelse boodschap.

De gezamenlijke kerken Maarn-Maarsbergen willen de oecumene tussen gelovigen in de dorpen bevorderen, en een schakel tussen kerken en samenleving zijn.

De gezamenlijke kerken Maarn-Maarsbergen organiseren, vaak ook met medewerking van derden:

        - een gezamenlijke startzondag in september;
       - twee schoolprojectdiensten per jaar in dorpshuis De Twee Marken;
       - een samenzang in de week voor Kerst;
       - organisatie van een aantal activiteiten op het gebied van Oecumenische Vorming en Toerusting voor de dorpen Maarn en Maarsbergen;
       - ondersteuning van het Stiltecentrum in Maarn in de St. Theresiakerk;
       - actie op de basisschool De Ladder tijdens de vredesweek;
       - twee-jaarlijks in de even jaren, het Feest van de Geest in de week voor Pinksteren, samen met kerken in de gemeente Utrechtse
         Heuvelrug.

­