­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Derde bericht van de beroepingscommissie.

Vandaag (15 sept 2017) was het de laatste dag dat predikanten konden reageren op onze vacature.

En dat hebben ze in grote getale gedaan, althans, wij vinden een oogst van 17 reacties best veel.

Aan ons als beroepingscommissie nu de taak om hier een kleine groep uit te destilleren waarmee we verder het beroepingspad op willen gaan. En, aangezien predikanten ook blijken te beschikken over de gave van het geschreven woord, kan ik u verzekeren dat dat een hele klus is.

Begin oktober weten we meer en dan hoort u weer van ons.

Folkert Horst, namens de beroepingscommissie

Tweede bericht van de Beroepingscommissie.

In mijn vorige bericht op de website, eind juni, heb ik aangekondigd dat het wel oktober zou worden voor we het land in trekken om te ‘horen’ en dat we de zomermaanden zullen gebruiken om onze activiteiten terdege voor te bereiden.

Wat hebben we gedaan en wat is nu de stand van zaken?

De definitieve profielschetsen

U kunt de definitieve versie profielschets van de predikant lezen op Profielschets_predikant_-_versie_18-8.pdf

En de profielschets van de gemeente staat op Profielschets_Protestantse_gemeente_Maarn-Maarsbergen_juni_2017.pdf

Eerste bericht van de Beroepingscommissie.

Op 28 juni was het dan zover, de officiële installatie van de beroepingscommissie door de kerkenraad, vertegenwoordigd door de voorzitter Henk Jongsma en Aleida de Hoog. Tegelijk worden Erik Somsen en Folkert Horst benoemd tot resp. voorzitter en secretaris.

Inzake de beroepingscommissie heeft de kerkenraad zich gebogen over het voorstel uit het moderamen.
Bijna ongewijzigd is dit voorstel aangenomen.

Op woensdag 31 mei is de kerkenraad bijeen geweest met als belangrijkste doel om over de beroeping van een nieuwe predikant te spreken.
Zoals u weet zijn er concept profielschetsen gepubliceerd van de predikant en van onze gemeente Maarn-Maarsbergen.

­