­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Tweede bericht van de Beroepingscommissie.

In mijn vorige bericht op de website, eind juni, heb ik aangekondigd dat het wel oktober zou worden voor we het land in trekken om te ‘horen’ en dat we de zomermaanden zullen gebruiken om onze activiteiten terdege voor te bereiden.

Wat hebben we gedaan en wat is nu de stand van zaken?

De leden van de beroepingscommissie hebben zich de afgelopen maanden op hun vakantieadressen c.q. campings beraden op aandachtspunten voor de hoorcommissies en mogelijke onderwerpen voor gesprekken met kandidaten. Daar zijn de laatste vergadering, op 17 augustus, besluiten over genomen.

Ook over de werkwijze die we gaan toepassen (horen, gesprekken, horen).

We hebben gesproken met de ‘predikant voor het beroepingswerk ’van de PKN Dienstenorganisatie in Utrecht. Inmiddels hebben we van hem een lijst gekregen met namen van predikanten die volgens hem wel in Maarn zouden passen. Ook hebben we vanuit de gemeente namen gekregen.

We hebben een advertentietekst opgesteld. Die is geplaatst op de website van de Protestantse Kerk: www.protestantsekerk.nl/vacatures. Alle predikanten van wie de namen hebben doorgekregen, zullen we wijzen op onze vacature. Tot 15 september kunnen predikanten die zich aangesproken voelen en belangstelling hebben, een reactie met CV sturen. Gelijk daarna beoordelen we de reacties en maken we een selectie van kandidaten om te ‘horen’ en mee te spreken. Daarna gaan we op pad.

En dat zal ook wel een zinvol moment zijn om weer wat van ons te laten horen.

Folkert Horst, secretaris van de Beroepingscommissie.

 

­