­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Inzake de beroepingscommissie heeft de kerkenraad zich gebogen over het voorstel uit het moderamen.
Bijna ongewijzigd is dit voorstel aangenomen.


De commissie zal bestaan uit een vooritter met 10 leden:

Ab Willemsen
Andre Turkesteen
Caroline Bergh
Cindy Amersfoort
Erik Somsen, voorzitter
Eveline van Leeuwen
Fokke Sybesma
Folkert Horst, secretaris
Jaap van 't Hoog
Lena Dekker
Tertia Huyser

De profielschets van de predikant leest u door te klikken op Profielschets_predikant_Ontmoetingskapel_Maarn_juni_2017.pdf 

En de profielschets van de gemeente staat op Profielschets_Protestantse_gemeente_Maarn-Maarsbergen_juni_2017.pdf.

­