­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Op woensdag 31 mei is de kerkenraad bijeen geweest met als belangrijkste doel om over de beroeping van een nieuwe predikant te spreken.
Zoals u weet zijn er concept profielschetsen gepubliceerd van de predikant en van onze gemeente Maarn-Maarsbergen.


Er is in een brief gevraagd om aanpassingen of commentaar op deze concepten.
Daarop is door ruim 10 mensen gereageerd; tijdens de inloop informatieavond waar kerkenraadsleden uw vragen probeerden te beantwoorden.
De geluiden waren over het algemeen positief over deze wijze van informatie overdracht.
Maar ook waren er gemeenteleden die liever op een gemeenteavond komen waar men als gemeente aanhoort en daarop reageert.
Naar aanleiding van de avond zijn er mails ontvangen welke werden behandeld in de kerkenraadsvergadering.
Met dank voor de bijdragen; er worden diverse aanpassingen aan de concepten aangebracht.
De commissie die de concepten heeft gemaakt zal mbv de voorgestelde aanpassingen nieuwe versies maken

Daarnaast werd gesproken over de beroepingscommissie.
In totaal zijn er 113 stemmen op personen uitgebracht!
Met dank aan de stemmers kon het moderamen hiermee een beroepingscommissie voorstellen aan de kerkenraad.
Het voorgestelde elftal: 10 leden plus een voorzitter zal nu worden gevraagd of zij zitting willen nemen.
Indien er onder de 4 kerkenraadsleden en 7 leden uit de gemeente dat  dat niet willen dan zijn er nog veel reservenamen ter beschikking.
De voorzitter van de kerkenraad Henk Jongsma zal nu de kandidaten benaderen en hen vragen zitting te nemen in de commissie.
In een volgende update hopen we de namen van de leden van de beroepingscommissie bekend te kunnen maken.

Ds Aleida de Hoog onze tijdelijke bijstand in het pastoraat was die avond ook aanwezig om kennis te maken.
Zij zal ons als tijdelijk consulent begeleiden in de procedures rond de beroeping zolang Andries den Besten met vakantie is.

­