­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Vanmorgen (25 februari 2018) werd de hieronder volgende brief voorgelezen.

Utrecht, 22 februari 2018

Geachte leden van de kerkenraad, beroepingscommissie en gemeente Maarn-Maarsbergen,

Na een periode van bidden, praten en bezinnen is het verlangen gegroeid om predikant van de Protestantse Gemeente Maarn-Maarsbergen te worden. De gesprekken met de beroepingscommissie, het kennismaken met de gemeente en de kerkenraad hebben ertoe bijgedragen dat ik van harte ja zeg op het door u uitgebrachte beroep.

Uit alle gesprekken ontstond een breed, gevarieerd beeld van de gemeenschap en van de verlangens die er zijn. Er is ruimte om met elkaar te zoeken naar verdieping én om als kerk belangeloos open te staan voor het dorp, voor Maarn én Maarsbergen, voor Bijbel én leven, voor de ouderen die de gemeente al die jaren al dragen én voor kinderen, tieners en - wat u zo mooi noemt - de middengeneratie. Ik proef dankbaarheid dat er jonge(re) mensen zijn én de wens om ook voor én met hen kerk te zijn.

Graag ga ik samen met u – collega, kerkenraad en gemeente - op zoek naar hoe wij het evangelie van Jezus Christus in woord en daad kunnen leven en hoe wij kerk kunnen zijn. Ik besef dat in een tijd waarin de kerk krimpt dat spannend kan zijn. Mij sterken altijd weer de woorden die steeds weer klinken op zondagmorgen: Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heer die niet loslaat wat Zijn hand begon. 

Tenslotte dank ik u, ook namens Henno, voor het warme welkom en de gelegenheid die er was tot gesprek om nader en dieper kennis te maken. Die kennismaking zet ik graag voort.

Met een hartelijke groet,

Mariëlle Jochemsen

Een bericht vanuit de kerkenraad:

De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat op donderdagavond 25 januari jl. een grote groep gemeenteleden heeft ingestemd met het besluit van de kerkenraad om Marielle Jochemsen te beroepen als predikant voor onze gemeente. Tijdens de goed bezochte gemeenteavond bleek dat de kandidaatstelling breed wordt gedragen in de gemeente.  

Voordat het beroep kan worden uitgebracht moet de kerkenraad de leden van de gemeente gedurende 5 dagen in de gelegenheid stellen om bezwaar te maken tegen de beroepingsprocedure. U kunt u bezwaar tot en met a.s. vrijdag, 2 februari, indienen bij de scriba van de kerkenraad, Jan Spilker.

De kerkenraad hoopt in de week van 5 februari het beroep uit te kunnen brengen. Zoals in de kerkorde beschreven staat heeft Marielle Jochemsen vervolgens 3 weken de tijd om een besluit te nemen.

Uiterlijk eind februari zal duidelijk zijn of Marielle Jochemsen kan worden bevestigd als predikant voor onze gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Namens de kerkenraad,

Henk Jongsma.

Zevende bericht van de beroepingscommissie.

Het zou mooi zijn als dit bericht met dit rangnummer (7) het laatste bericht is van de commissie en die kans is groot, want:

Op 10 januari 2018, tijdens een extra kerkenraadsvergadering, zal de beroepingscommissie haar unanieme voorstel voor een nieuwe predikant voor Maarn-Maarsbergen presenteren aan de kerkenraad.

Als dit voorstel wordt overgenomen zal vervolgens door de kerkenraad worden bepaald welke weg we zullen bewandelen om tot een formeel beroep te komen.

U zult hier ongetwijfeld door de kerkenraad over worden geïnformeerd.

Een goed begin van het nieuwe jaar!

Folkert Horst.

Zesde bericht van de beroepingscommissie.

Bij de uitspraak in mijn vorige bericht, dat we voor Kerst een kandidaat zouden presenteren aan de kerkenraad heb ik me iets teveel laten meeslepen door mijn enthousiasme.

Predikanten hebben zo vlak voor Kerst ook nog wel andere dingen aan hun hoofd dan afspraken plannen met beroepingscommissies.

Met andere woorden: agendaproblemen hebben ons parten gespeeld.

Maar begin januari zult u zeker van ons horen.

Folkert Horst.

Vijfde bericht van de beroepingscommissie. (16 nov 2017)

Ik zie u denken: “Hoe zit dat, hebben we geen beroepingscommissie meer. We horen maar niks”.

Maak u zich geen zorgen. De commissie is springlevend, wel wat vermoeid van het bereizen van alle uithoeken van het land (je weet wel, wat je ver haalt...etc), maar daar kunnen we tegen.

De vorderingen:

In het “Vierde bericht” heb ik uitgelegd dat we met vier predikanten het beroepingspad af gingen wandelen. Per predikant zouden 2 diensten bijgewoond worden en een gesprek met 1 hoorgroep plaatsvinden.

Begin december zal deze fase afgerond zijn.

Daarna vindt er nog een gesprek plaats met 1 of meer predikanten met de hele beroepingscommissie. Maar eerst komen we als commissie nog bij elkaar om deze gesprekken goed voor te bereiden.

We hebben een planning voor december gemaakt en het ziet er naar uit dat we vòòr de Kerst een kandidaat kunnen voordragen aan de kerkenraad.

U ziet het, de vaart zit er weer lekker in!

Folkert Horst.

­