­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Een bericht vanuit de kerkenraad:

De kerkenraad is blij u te kunnen mededelen dat op donderdagavond 25 januari jl. een grote groep gemeenteleden heeft ingestemd met het besluit van de kerkenraad om Marielle Jochemsen te beroepen als predikant voor onze gemeente. Tijdens de goed bezochte gemeenteavond bleek dat de kandidaatstelling breed wordt gedragen in de gemeente.  

Voordat het beroep kan worden uitgebracht moet de kerkenraad de leden van de gemeente gedurende 5 dagen in de gelegenheid stellen om bezwaar te maken tegen de beroepingsprocedure. U kunt u bezwaar tot en met a.s. vrijdag, 2 februari, indienen bij de scriba van de kerkenraad, Jan Spilker.

De kerkenraad hoopt in de week van 5 februari het beroep uit te kunnen brengen. Zoals in de kerkorde beschreven staat heeft Marielle Jochemsen vervolgens 3 weken de tijd om een besluit te nemen.

Uiterlijk eind februari zal duidelijk zijn of Marielle Jochemsen kan worden bevestigd als predikant voor onze gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Namens de kerkenraad,

Henk Jongsma.

Zevende bericht van de beroepingscommissie.

Het zou mooi zijn als dit bericht met dit rangnummer (7) het laatste bericht is van de commissie en die kans is groot, want:

Op 10 januari 2018, tijdens een extra kerkenraadsvergadering, zal de beroepingscommissie haar unanieme voorstel voor een nieuwe predikant voor Maarn-Maarsbergen presenteren aan de kerkenraad.

Als dit voorstel wordt overgenomen zal vervolgens door de kerkenraad worden bepaald welke weg we zullen bewandelen om tot een formeel beroep te komen.

U zult hier ongetwijfeld door de kerkenraad over worden geïnformeerd.

Een goed begin van het nieuwe jaar!

Folkert Horst.

Zesde bericht van de beroepingscommissie.

Bij de uitspraak in mijn vorige bericht, dat we voor Kerst een kandidaat zouden presenteren aan de kerkenraad heb ik me iets teveel laten meeslepen door mijn enthousiasme.

Predikanten hebben zo vlak voor Kerst ook nog wel andere dingen aan hun hoofd dan afspraken plannen met beroepingscommissies.

Met andere woorden: agendaproblemen hebben ons parten gespeeld.

Maar begin januari zult u zeker van ons horen.

Folkert Horst.

Vijfde bericht van de beroepingscommissie. (16 nov 2017)

Ik zie u denken: “Hoe zit dat, hebben we geen beroepingscommissie meer. We horen maar niks”.

Maak u zich geen zorgen. De commissie is springlevend, wel wat vermoeid van het bereizen van alle uithoeken van het land (je weet wel, wat je ver haalt...etc), maar daar kunnen we tegen.

De vorderingen:

In het “Vierde bericht” heb ik uitgelegd dat we met vier predikanten het beroepingspad af gingen wandelen. Per predikant zouden 2 diensten bijgewoond worden en een gesprek met 1 hoorgroep plaatsvinden.

Begin december zal deze fase afgerond zijn.

Daarna vindt er nog een gesprek plaats met 1 of meer predikanten met de hele beroepingscommissie. Maar eerst komen we als commissie nog bij elkaar om deze gesprekken goed voor te bereiden.

We hebben een planning voor december gemaakt en het ziet er naar uit dat we vòòr de Kerst een kandidaat kunnen voordragen aan de kerkenraad.

U ziet het, de vaart zit er weer lekker in!

Folkert Horst.

Vierde bericht van de beroepingscommissie

Gisteren (28 sept) was het dan zover. 
De reacties op onze vacaturestelling lagen voor ons.
Nu moest er gekozen worden. Onweegbare zaken moesten echt afgewogen worden en appels moesten echt met peren vergeleken worden.
Na een intensieve vergadering zijn we eruit gekomen, we gaan met 4 van de 17 kandidaten verder.

We hebben de beroepingscommissie in twee groepen gedeeld. 
Per kandidaat is de procedure als volgt:
Een van de hoorgroepen woont een dienst bij. Daarna wordt door de andere hoorgroep een dienst bijgewoond, gecombineerd met een gesprek. Tenslotte worden de kandidaten uitgenodigd in Maarn voor een gesprek met de hele beroepingscommissie.

Inderdaad een tijdrovende aangelegenheid, maar wel heel zorgvuldig, denken wij.
Het houdt wel in dat u nu een tijd niets van ons zult horen. 
Maar ja, wat is het gezegde ook alweer: een broedende kip..........etc.

Folkert Horst

­