­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

De diaconale (eerste) collecten mei 2018


06 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.

10 mei Hospice De Wingerd Amerongen
De Wingerd biedt High Care Zorg aan cliënten met een korte levensverwachting. De zorg voor cliënt en naaste richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en sterven. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

13 mei C.O.M.E.
Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East) is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. COME gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen in een intensief communicatieproces een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering, juist in een situatie zoals in het Midden-Oosten, waarin vijandschap en bedreiging diepe wortels hebben. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

20 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh (Kerk in Actie)
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Kerk in Actie wil in 2018 via MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

27 mei Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt zij mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Naast vertalen van de Bijbel stelt het Bijbelgenootschap deze ook beschikbaar, bijvoorbeeld digitaal via debijbel.nl. Op diezelfde website geeft zij ook uitleg zodat mensen de bijbelteksten meer een meer kunnen begrijpen.

 

 De diaconale (eerste) collecten juni 2018

3 juni

Omduw

Omduw (Oecumenische missionaire diaconale utrechtse werkgroep) is in 1974 ontstaat uit een christelijk initiatief om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten.Sinds 1994 is Omduw een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.Omduw is er vooral om mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden) met raad en daad terzijde staan. Zij geeft bezoekers van het spreekuur een luisterend oor, maar zeker ook concrete hulp bij het vinden van een slaapplaats of maaltijd, voor zover mogelijk en noodzakelijk.

10 juni

Kerk in Actie – Bijenhouden voor de toekomst

Guatemala werd tientallen jaren lang geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid in het land is groot. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil hier verandering in brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bijvoorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. Waarna ze hun eigen onderneming kunnen starten. Naast vakopleidingen geeft het centrum ook trainingen in (mensen)rechten. Het Vredescentrum Barbara Ford biedt jongeren zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun levensomstandigheden structureel te verbeteren. Dat geeft hen hoop op een goede toekomst.

17 juni

Kerk in Actie - Inloophuis als rustpunt

In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor deze mensen is een inloophuis een ontmoetingsplek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Waar even op adem gekomen kan worden.

Een huiselijke plek waar een kopje koffie, een spelletje of een maaltijd de dag kan breken. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die zich inzetten. Op al die plekken wordt gewerkt aan een samenleving waarin ieder mens telt.

De inloophuizen vallen onder het ‘netwerk DAK’ (Door aandacht kracht) waar professionals de vele vrijwilligers van inloophuizen, buurtcentra en straatpastoraat ondersteunen. Met deze collecte steunt Kerk In Actie het netwerk DAK en concreet de inloophuizen.

24 juni

Stichting Betheljadah

Stichting Betheljada in Suriname biedt vanaf november 1979 een liefdevol thuis aan kinderen en jong volwassenen met een ernstige meervoudige beperking door zowel 24-uurszorg als dagopvang aan te bieden. Betheljada probeert een inspirerende plek te creëren waarin het welzijn van de kinderen en de medewerkers centraal staat.

Door het verbeteren van de zorg neemt de levensverwachting van mensen met een beperking toe en de taboesfeer rondom beperkingen neemt af. De kennis en kunde wordt verspreid door het opleiden van eigen personeel. Daarnaast wil zij door het aanbod aan zorggerelateerde diensten een voorbeeld zijn voor haar omgeving. Door deelname aan overlegstructuren waaruit nationaal beleid voortvloeit werkt Betheljadah aan een structurele verbetering van zorg op nationaal niveau.

 

1 juli

JOng Protestant (JOP) - Met school naar de kerk

Veel gemeenten hebben een bijzondere relatie met de nabij gelegen school. Ze organiseren leerlingenbezoeken aan de kerk, zijn betrokken bij godsdienstonderwijs of bieden leerlingen uit achterstandswijken een luisterend oor. Het lijntje tussen kerk en school is op sommige plaatsen echter dun geworden of zelfs verdwenen. JOP, Jong Protestant, wil hiervoor een oplossing bieden door kennis uit het hele land rond het thema Kerk en School te bundelen en door samen met gemeenten nieuwe initiatieven te ontwikkelen. Met de collecteopbrengst kan JOP deze kennis en initiatieven delen, zodat meer leerlingen het goede nieuws horen

­