­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Het College van Diakenen                                                                         klik "hier" voor Collecterooster komende maanden


Het College van Diakenen bestaat ten minste uit acht diakenen. Het College werkt voor de hele gemeente, voor Maarn en Maarsbergen, waarbij we ernaar streven in beide locaties optimaal te functioneren. Ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarsbergen, ten minste vier diakenen zijn actief in de locatie Maarn.

Het beleid van de Diaconie is er op gericht de betrokkenheid van de gemeente bij het diaconale werk te stimuleren door:

  • De gemeente bewust te maken van haar Bijbelse opdracht om te zien naar elkaar en naar de mens die materiële hulp nodig heeft, binnen en buiten de kerk, dichtbij en ver weg.

  • De gemeente waakzaam te maken voor situaties van onrecht en nood en acties van het College van Diakenen daadwerkelijk te steunen.

  • Bekendheid te geven aan de diverse werkzaamheden van het College van Diakenen.

  • Open te staan voor suggesties uit de eigen gemeente en hier met regelmaat toe uit te nodigen.

 Naast het stimuleren van de betrokkenheid van de gemeente, wil het college concreet actie ondernemen. Behalve de gebruikelijke taken van de diaconie, richt onze inzet in 2018 en de volgende jaren zich in ieder geval op:

  • Gerichte acties voor concrete ondersteuning, waaronder tegoedbonnen bij de plaatselijke supermarkt voor kerst en de actie “schoenendoos” voor kinderen in de derde wereld.
  • Het serieus opnemen van haar taken op het gebied van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Hierbij wordt zij ondersteund door een ZWO-commissie. De ZWO-groep neemt ook deel aan de vergaderingen van het College van Diakenen.
  • Alert zijn op verzoeken tot individuele ondersteuning in de eigen dorpen. Sociale ondersteuning dichtbij.
  • Het betrekken van de jeugd.

De diaconale (eerste) collecten mei 2018


06 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.

10 mei Hospice De Wingerd Amerongen
De Wingerd biedt High Care Zorg aan cliënten met een korte levensverwachting. De zorg voor cliënt en naaste richt zich op een zo hoog mogelijk kwaliteit van leven en sterven. De zorg is gericht op alle aspecten van het mens zijn en omvat pijn- en symptoombestrijding, psychische en sociale ondersteuning en aandacht voor de eigen spiritualiteit.

13 mei C.O.M.E.
Stichting C.O.M.E. (Communication Middle East) is een particuliere stichting die jaarlijks een dialoogseminar organiseert voor Israëli’s en Palestijnen van 25 tot 35 jaar. COME gaat er van uit, dat de directe ontmoeting tussen mensen in een intensief communicatieproces een bijdrage kan leveren aan wederzijds begrip en respectvolle toenadering, juist in een situatie zoals in het Midden-Oosten, waarin vijandschap en bedreiging diepe wortels hebben. Met deze ontmoetingsseminars wil COME op bescheiden wijze een bijdrage kan leveren aan het dichterbij brengen van een oplossing voor de Israëlisch-Palestijnse kwestie.

20 mei Feest van de Geest
Als u rond Hemelvaart en Pinksteren door de dorpen Maarn, Maarsbergen, Woudenberg, Amerongen, Leersum, Doorn en Driebergen wandelt, fietst of rijdt dan ziet u heel veel rood. Rood is de kleur van Pinksteren, het Feest van de Geest. Zestien kunstenaars uit deze regio laten zich inspireren door het Pinksterverhaal met als thema ‘Levensadem’ om zo een nieuw kunstwerk te maken, die te zien zullen zijn in vijftien kerken in de genoemde dorpen. Op 10,12,13 en 19 t/m 21 mei openen zij hun deuren extra tussen 13.00-17.00 uur. In elk kerkgebouw staat, hangt of ligt een nieuw kunstwerk. De Dorpskerk en Ontmoetingskapel nemen deel aan dit mooie project.
(Bijbel)onderwijs op platteland Bangladesh (Kerk in Actie)
Veel christenen in Bangladesh braken met het hindoe-geloof om christen te worden. Zij zijn kasteloos, arm en kunnen nauwelijks lezen of schrijven. Ook hun voorgangers hebben weinig onderwijs gehad. De kerk in het district Mymensingh (MCCP) ondersteunt kleine, jonge kerkgemeenschappen om tot bloei te komen, en ondersteunt gemeenteleden om hun leefomstandigheden te verbeteren. Zo biedt MCCP gemeenteleden onderwijs, vaktrainingen en microkredieten om hun inkomen te vergroten. Dankzij alfabetisering kunnen zij bovendien zelf de Bijbel lezen. Voorgangers worden toegerust voor het kerkenwerk. Op de zondagsschool krijgen kinderen bijbelonderwijs. Verder organiseert MCCP huiswerkbegeleiding en kinderkampen. Kerk in Actie wil in 2018 via MCCP twintig lokale kerken ondersteunen om bloeiende gemeenschappen van hoop te zijn.

27 mei Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar. Samen met leden en donateurs maakt zij mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doet zij voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen. Naast vertalen van de Bijbel stelt het Bijbelgenootschap deze ook beschikbaar, bijvoorbeeld digitaal via debijbel.nl. Op diezelfde website geeft zij ook uitleg zodat mensen de bijbelteksten meer een meer kunnen begrijpen.

3 juni Omduw
Omduw (Oecumenische missionaire diaconale utrechtse werkgroep) is in 1974 ontstaat uit een christelijk initiatief om in de stad Utrecht een diaconaal missionair centrum op te richten.Sinds 1994 is Omduw een onafhankelijke stichting, die door twintig kerken uit heel Utrecht wordt ondersteund. Het werk wordt uitsluitend door vrijwilligers gedaan, afkomstig uit de Utrechtse kerken.Omduw is er vooral om mensen die dakloos zijn (of dreigen te worden) met raad en daad terzijde staan. Zij geeft bezoekers van het spreekuur een luisterend oor, maar zeker ook concrete hulp bij het vinden van een slaapplaats of maaltijd, voor zover mogelijk en noodzakelijk.

­