­

"Wij geloven dat vanuit de liefde

Gods elk mens waardevol is"

Agenda

Een bloem bij het graf, een licht voor je ziel
Datum: Maandag 30 Oktober 2017
Aanvang: 14:30 uur.
Locatie: De Ark, St Theresiakerk, Maarn

Op 2 november is het Allerzielen. In het licht van de herfst bezoeken talloze mensen op de kerkhoven
de graven van hun geliefden. Zerken worden geschrobd, vazen met verse bloemen gevuld en in heel
wat streken is het gebruik om het tanende daglicht te verzachten met een lichtje op het graf.
En onderwijl denkt men aan de gestorvene of bidt men voor de overledene om eeuwige rust en vrede.
Wie naast de zorg bij het graf en de aandacht voor de gestorvene deze herfsttijd ook eens wil kleuren
met verdieping van het eigen geloof en inspiratie voor de eigen ziel, raden we aan om alleen of samen
met anderen kennis te nemen van een pastorale beschouwing van de bekende kerkvader Augustinus.

Augustinus leefde van 354 tot 430 en was bijna veertig jaar lang bisschop van Hippo Regius aan de
Noord-Afrikaanse kust. Omstreeks het jaar 423 schreef hij een mooie brief aan een bevriende collega.
Eerder had die aan Augustinus enkele intrigerende kwesties voorgelegd, omdat hij door een weduwe
dringend was verzocht haar overleden zoon op een bijzondere plek te laten begraven. Haar verzoek
was gehonoreerd, maar de bezorgde medebisschop bleef toch met enkele vragen zitten en had behoefte
aan ruggespraak met Augustinus.
In zijn reactie zoekt Augustinus antwoord op vier problemen:
• Maakt het wat uit of je een gestorvene begraaft of cremeert? En zo ja, voor wie?
• Wanneer je een overledene begraaft, maakt het dan enig verschil waar je dat doet? En zo ja, voor wie?
• Heeft het zin om voor overledenen te bidden?
• Wat moet je ervan denken wanneer een dierbare gestorvene in je dromen verschijnt?

Het geschrift is enkele jaren terug in het Nederlands vertaald en gepubliceerd onder de titel:
“Wat kunnen wij voor de doden doen?“ De vierde druk komt er aan. In samenwerking met het Augustijns
instituut organiseren we a.d.h.v. dit boekje een bijeenkomst voor wie zich met Augustinus wil verdiepen
in het eigen geloof en de geloofscultuur en -praktijken rond gestorvenen vanuit een bijbels en kerkelijk perspectief.

Datum :          maandag 30 oktober
Tijd :               14.30 - 16.30 uur
Plaats :           De Ark, St Theresiakerk, Maarn
Begeleiding : drs. Hans van Reisen, studiesecretaris van het Augustijns Instituut en pastor Nelleke Spiljard
Toegang :      gratis. U kunt eventueel ter plaatse het boekje aanschaffen voor 14,90 euro. Leven in verbondenheid
Opgave :        e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
De bijeenkomst gaat door bij minimaal 20 deelnemers.

­